Конкурс в Верховный Суд стартовал. Документы

Высшей квалификационной комиссией судей Украины 7 ноября 2016 года объявлен конкурс на занятие 120 вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда: // 09.11.2016

  • Кассационном административном суде — 30 единиц;
  • Кассационном суде — 30 единиц;
  • Кассационном уголовном суде — 30 единиц;
  • Кассационном гражданском суде — 30 единиц.

Лицо, которое изъявило желание принять участие в конкурсе, должно на официальном сайте Комиссии пройти процедуру сообщения Комиссии о намерении принять участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда для определения даты и времени приема документов.

В определенные в процессе сообщения о намерении принять участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда дату и время кандидат на должность судьи лично подает в Комиссию в бумажной форме письменное заявление и документы с соблюдением утвержденных решением Комиссии от 7 ноября 2016 года Условий проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда.

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться с 17 ноября по 9 декабря 2016 года.

С условиями проведения конкурса на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда можно ознакомиться по ссылке.

Додаток 1 до Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду

Зразок заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання
кандидата на посаду судді для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді
Верховного Суду 

До Вищої кваліфікаційної
 комісії суддів України 
_____________________________
   (повне ПІБ кандидата)
______________________________
   (адреса постійного та фактичного місця проживання кандидата)
______________________________
  (номери контактних телефонів, 
 зокрема мобільного)
______________________________
  (адреса електронної пошти)

З А Я В А

Прошу провести стосовно мене кваліфікаційне оцінювання для участі у конкурсі на посаду судді Касаційного ________________ суду за спеціальною процедурою призначення, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від _________________, та за результатами конкурсу прошу рекомендувати мене для призначення на вакантну посаду судді Касаційного _____________ суду.

Кваліфікаційне оцінювання проходитиму як особа, яка відповідає вимозі пункту ___(необхідно зазначити 2 (науковець) чи 3 (адвокат) пункт частини першої статті 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (для осіб, які не мають стажу роботи на посаді судді).

Додаток: назви документів, що додаються, та інформація про кількість аркушів відповідно до пункту 2.6 Умов.

____________        __________    __________________
       дата                  підпис                     ПІБ

Додаток 2 до Умов проведення конкурсу на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду

1. Інформація про персональні дані

1.1.

Прізвище, ім’я та по батькові

 

1.2.

Прізвище, ім’я та по батькові попередні (у разі їх зміни), дата та найменування органу, який провів відповідну реєстрацію (у разі неодноразових змін прізвища, ім’я та по батькові вказати всі випадки в хронологічному порядку)

 

1.3.

Дата народження

 

1.4.

Місце народження (населений пункт, країна)

 

1.5.

Серія та номер паспорта, дата видачі та найменування органу, що його видав

 

1.6.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) (у разі відсутності вказати дату відмови від ідентифікаційного номера)

 

2. Контактні відомості

2.1.

Адреса за місцем реєстрації

 

2.2.

Адреса за місцем фактичного проживання

 

2.3.

Номер контактного телефону

 

2.4.

Адреса електронної пошти (за наявності)

 

3. Інформація про вищу освіту

№ з/п

Найменува-ння вищого навчального закладу

Рівень освіти

Ступінь освіти

Спеціаль-ність

Кваліфі-кація

Серія, номер та дата видачі диплома/

дата рішення президії Вищої атестацій-ної комісії України

Приміт-ки

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Інформація про вчене звання

№ з/п

Найменування вищого навчального закладу

(наукової установи)

Вчене звання

Серія та номер атестата, дата рішення атестаційної колегії

Примітки

 

 

 

 

 

 

5. Інформація про відповідність особи вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду 

№ з/п

Вид діяльності, що підтверджує відповідність вимогам до кандидата на посаду судді відповідного суду

Період діяльності

Документи, що підтверджують період діяльності

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інформація про заяву кандидата на посаду судді про проведення кваліфікаційного оцінювання (участь у конкурсі) та додані до неї документи

№ з/п

Інформація

про заяву

Інформація про додані до заяви документи

Примітки

 

 

 

 

 

 

 Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!


Забавное видео
Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам