про твої права

Правовые проблемы применения метода суррогатного материнства и как их можно преодолеть

Prostopravo.com.ua рассказывает, что такое суррогатное материнство, кто может быть суррогатной матерью и как составить договор с суррогатной матерью в Украине.


Краткое содержание и ссылки по теме

 1. Что такое суррогатное материнство
 2. Условия проведения суррогатного материнства
 3. Кто может быть суррогатной матерью?
 4. Образец заявления суррогатной матери
 5. Регистрация ребенка, рожденного суррогатной матерью
 6. Документы для проведения суррогатного материнства
 7. Договор с суррогатной матерью
 8. Усыновление (удочерение) в Украине
 9. Кредит на карту Приватбанка

Что такое суррогатное материнство

Суррогатное материнство — вспомогательная репродуктивная технология, при применении которой в зачатии и рождении ребёнка участвуют три человека: 1) генетический отец — лицо, предоставившее свою сперму для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности отца; 2) генетическая мать — лицо, предоставившее свою яйцеклетку для оплодотворения и согласное после рождения ребёнка взять на себя обязанности матери; 3) суррогатная мать — женщина детородного возраста, согласившаяся на возмездной или безвозмездной основе выносить и родить ребёнка от генетических родителей и не претендующая на роль матери данного ребёнка. 

Согласно части второй статьи 123 Семейного Кодекса Украины в случае перенесения в организм другой женщины эмбриона человека, зачатого супругами (мужчиной и женщиной) в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, родителями ребенка являются супруги.

Порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий в Украине утвержден Приказом Министерства здравоохранения от 09.09.2013  № 787.

Условия проведения суррогатного материнства

Согласно п.6.1. Порядка необходимыми условиями для проведения суррогатного  (заменяемого) материнства (далее - СМ) являются:

 • наличие медицинских показаний;
 • документы, необходимые для проведения СМ;
 • супруги (или один из будущих родителей), в интересах которого осуществляется СМ, должны (должен) иметь генетическую связь с ребенком;
 • суррогатная мать не должна иметь непосредственной генетической связи с ребенком. Разрешается вынашивание беременности близкими родственниками будущих родителей (мать, сестра, двоюродная сестра и т.д.).

 Показаниями к СМ являются:

 • отсутствие матки (врожденное или приобретенное);
 • деформация полости или шейки матки при врожденных пороках развития или в результате хирургических вмешательств, доброкачественных опухолей, при которых невозможно вынашивание беременности;
 • структурно-морфологические или анатомические изменения эндометрия, приводящие к потере рецептивности, синехии полости матки, не поддающиеся лечению;
 • тяжелые соматические заболевания, при которых вынашивание беременности угрожает дальнейшему здоровью или жизни реципиента, но не влияющие на здоровье будущего ребенка;
 • неудачные повторные попытки ЭКО (4 и более раз) при неоднократном получении эмбрионов высокого качества, перенос которых не приводил к наступлению беременности.

Кто может быть суррогатной матерью?

Суррогатной матерью может быть совершеннолетняя дееспособная женщина при условии наличия собственного здорового ребенка, добровольного письменно оформленного заявления суррогатной матери, а также при отсутствии медицинских противопоказаний.

Образец заявления суррогатной матери

ЗАЯВА
 сурогатної матері

Я, _______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові, дата, рік народження)

паспорт: серія ________, № ________, виданий _________________________

_________________________________________________________________,

виявляю бажання стати сурогатною матір'ю. Я розумію, що для цього я повинна пройти клінічне обстеження. Заявляю, що повідомила лікарю закладу охорони здоров’я _________________________________________

(найменування)

усю відому мені інформацію про стан свого здоров'я, спадкові, венеричні, психічні та інші захворювання в моїй родині.

Я розумію, що результати мого обстеження будуть повідомлені не тільки мені, але й подружжю, яке страждає на безпліддя.

Я попереджена про те, що при проведенні процедури ДРТ можуть виникнути ускладнення, пов’язані з прийманням лікарських засобів. Мені зрозумілі переваги й можливі ризики застосування цих засобів. На використання цих лікарських засобів я

 даю згоду;                                      не даю згоди.

Я попереджена про те, що вагітність і пологи можуть супроводжуватися розвитком ускладнень. Під час проведення цієї програми я зобов'язуюсь виконувати всі призначення лікаря і дотримуватися його рекомендацій.

Мені роз'яснено порядок проведення процедури і відомо, що може знадобитися не одна спроба, перш ніж настане вагітність, а також що процедура може виявитися безрезультатною.

Я підтверджую, що уважно прочитала і зрозуміла всю інформацію, в тому числі статті 123, 136 Сімейного кодексу України, і мала можливість обговорити з лікарем закладу охорони здоров’я всі питання, які мене цікавили або були незрозумілі мені в цій галузі. На всі поставлені питання я отримала відповіді, які мене задовольнили. Моє рішення є вільним і являє собою інформовану добровільну згоду на проведення процедури.

Я попереджена про те, що заклад охорони здоров’я __________________________________________________________________

(найменування)                                   

не вирішує юридичних питань, пов'язаних з оформленням дитини, яка народилась.

Сурогатна мати ______________________          ____________________      

                                                         (прізвище, ім’я, по батькові)                                             (підпис)     

«___»_______ 20___ року

Заяву завірено:

Лікар ___________________                      ____________________

                         (прізвище, ім’я, по батькові)                                                            (підпис)     

«___»_______ 20___ року

 

Керівник закладу охорони здоров’я ______________    ____________________      

                                                                                                                 (прізвище, ініціали)                                        (підпис)             «___»_______ 20___ року

М.П.

Регистрация ребенка, рожденного суррогатной матерью

Информация о ребенке, рожденном суррогатной матерью, в день выписки из роддома по телефону предоставляется в детскую поликлинику (по месту жительства ребенка).

Если родителями ребенка, рожденного суррогатной матерью, являются иностранцы, они сообщают временное место проживания до момента оформления документов и выезда из страны для осуществления патронажа специалистами по педиатрии и наблюдения.

В случае рождения ребенка женщиной, которой в организм был перенесен эмбрион человека, зачатый супругами в результате применения ВРТ, государственная регистрация рождения ребенка производится по заявлению супругов, которые дали согласие на такой перенос.

В этом случае одновременно с документом, подтверждающим факт рождения ребенка этой женщиной, подается заявление о согласии на запись супругов родителями ребенка, подлинность подписи на котором должна быть нотариально засвидетельствована, а также справка о генетическом родстве родителей (матери или отца) с плодом.

При этом в графе «Для отметок» актовой записи о рождении делается следующая запись: «Матерью ребенка согласно медицинскому свидетельству о рождении является гражданка (фамилия, имя, отчество)», а также указываются наименование учреждения (учреждения) , выдавшего справку, дата ее выдачи и номер, данные нотариуса (фамилия и инициалы, нотариальный округ или государственная нотариальная контора), дата и по какому регистрационному номеру засвидетельствована подлинность подписи женщины на заявлении о согласии на запись супругов родителями ребенка

Документы для проведения суррогатного материнства

Перечень документов, необходимых для проведения СМ, со стороны суррогатной матери:

 • заявление суррогатной матери;
 • копия паспорта суррогатной матери;
 • копия свидетельства о браке или о разводе суррогатной матери (кроме одиноких женщин);
 • копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
 • согласие супруга суррогатной матери на ее участие в программе суррогатного материнства.

Перечень документов, необходимых для проведения СМ, со стороны супругов:

 • заявление пациента / пациентов по применению ВРТ;
 • копии паспортов;
 • копия свидетельства о браке;
 • нотариально заверенная копия письменного совместного договора между суррогатной матерью и женщиной (мужчиной) или супругами.

Договор с суррогатной матерью

Договор супругов с суррогатной матерью заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Такой договор может быть как оплатным, так и безоплатным.

В договор с суррогатной матерью могут быть включены следующие условия:

 • выплата вознаграждения суррогатной матери,
 • место жительства суррогатной матери в период беременности,
 • медицинское учреждение, где будет происходить оплодотворение,
 • обязанность суррогатной матери о предоставлении письменного согласия на запись супругов родителями ребенка,
 • передача ребенка после рождения ее биологическим родителям,
 • обязанность соблюдать рекомендации врачей (питание, исключение вредных привычек и т.д.),
 • условия конфиденциальности,
 • обязанность не прерывать беременность,
 • обязанность биологических родителей принять ребенка,
 • обязанности оплатить суррогатной матери расходы, связанные с рождением ребенка,
 • право супругов на информацию о физическом и психическом состоянии суррогатной матери, ее возрасте, течение беременности,
 • штрафные санкции за нарушения договора.
Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Полезные статьи по данной тематике