Учет плательщиков налогов и сборов

Формы учета в редакции Приказа Министерства финансов «Об утверждении Порядка учета плательщиков налогов и сборов» от 09.12.2011 № 1588.

Форма № 1-ОПП

ЗАЯВА
(для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

 

Облік за основним місцем обліку

 

Зміни

 

Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку*

 

Зміна місцезнаходження, пов’язана
із зміною адміністративного району,
або включення/невключення до Реєстру ВПП

 

1.

Податковий номер

 

 

1а.

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

головного підприємства (для відокремленого підрозділу)

 

2. Повне найменування українською мовою

 

 

3. Скорочене найменування українською мовою

 

 

4.

Найменування
контролюючого органу,
до якого подається заява

 

 

 

Найменування
контролюючого органу, 
з якого вибув платник

 

 

                                                          ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

5.

Найменування органу

державної реєстрації

 

 

Дата реєстрації

 

 

Номер реєстрації

 

 

Код та назва

 

 

 

організаційно-правової форми

 

 

6.

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Назва виду діяльності

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а.

ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Розмір статутного капіталу в національній валюті (грн)

 

 

__________
*   Під час подання заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського  та/або податкового обліку» заповнюються 1, 2, 4 та 10 розділи заяви за формою № 1-ОПП, інформація про засновників  не подається.

 

Форма № 1-РПП

ЗАЯВА
про
 реєстрацію постійного представництва нерезидента в Україні
як
 платника податку на прибуток

 

Реєстрація

 

Перереєстрація, зміни

 

Відомості про особу, відповідальну
за ведення бухгалтерського
та/або податкового обліку*

 

Зміна місцезнаходження, пов’язана
із зміною адміністративного району, або включення/невключення до Реєстру ВПП

 

Найменування контролюючого органу, до якого подається заява

 

 

Код за ЄДРПОУ

 

 

(заповнюється відокремленими підрозділами іноземних компаній, організацій у разі взяття на облік згідно з підпунктом 5.2.1 пункту 5.2 розділу V Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22 квітня 2014 року № 462)

 

Повне найменування постійного представництва нерезидента в Україні

 

 

Місцезнаходження

Поштовий індекс

 

 

 

Країна

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

Область

 

 

Район

 

 

Місто

 

 

Район міста

 

 

Вулиця

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

Найменування органу державної реєстрації

 

 

Дата реєстрації

 

Номер рішення про реєстрацію

 

 

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Назва виду діяльності

Код

 

 

 

 

 

ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Код

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

__________
*   Під час подання заяви за формою № 1-РПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку» заповнюються дані про контролюючий орган, до якого подається заява, код ЄДРПОУ та повне найменування платника, дані про головного бухгалтера постійного представництва нерезидента в Україні.

Форма № 5-ОПП

                                                                           ЗАЯВА
                       (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)

 

Облік за основним місцем обліку

 

Зміни

 

Зміна місця проживання, пов’язана із зміною адміністративного району

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Податковий номер
або серія (за наявності) та номер паспорта*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самозайнята особа є:

 

 

 

адвокат

 

 

судовий експерт

 

 

 

фізичною особою -

підприємцем

 

провадить незалежну професійну діяльність

 

приватний
нотаріус

 

 

 

 

 

 

 

приватний
виконавець

 

архітектор, експерт,
інженер технічного нагляду,
інженер-проєктувальник

 

 

 

 

 

арбітражний
керуючий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Найменування контролюючого органу, в який подається заява

 

 

 

 

 

Найменування контролюючого органу, з якого вибув платник

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

3

Найменування органу державної реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата реєстрації

 

 

Номер реєстрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Основний вид діяльності за КВЕД

Назва виду діяльності

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

Другорядні види діяльності за КВЕД

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Місце проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

Місто

 

 

 

 

 

 

 

Район міста

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні телефони

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження робочого місця (офісу)

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

 

 

 

 

Район

 

 

 

 

 

 

 

Місто

 

 

 

 

 

 

 

Район міста

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактні телефони

 

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням робочого місця

 

Необхідне позначити знаком «√» або «+»

________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________

(підпис)

__________________________

(дата)

 

__________
*   Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

 

 

Додаток 9

до Порядку обліку платників податків і зборів

(пункт 7.2)

 

Форма № 17-ОПП

ЗАЯВА*
про взяття на облік за неосновним місцем обліку

 

 

1

 

        Найменування контролюючого органу, до якого подається заява

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові

 

 

 

 

 

 

                          

 

 
 

3

 

рошу взяти на облік за неосновним місцем обліку у:

Контролюючий орган за неосновним місцем обліку

Адміністративно-територіальна одиниця, на якій виникають обов’язки щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів

код

найменування

код КОАТУУ

назва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________

 (підпис)

________________________

(дата)

 

                                                       М. П. (за наявності)

 

________________

* Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку може бути подана як до контролюючого органу за неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати адміністративно-територіальні одиниці, які обслуговуються таким органом.

У разі подання заяви до контролюючого органу за основним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви може зазначити всі контролюючі органи, у яких бажає стати на облік за неосновним місцем обліку, та обрати адміністративно-територіальні одиниці, які обслуговуються такими органами.

** Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта.

Другие документы данной рубрики

Название

Налоговая декларация плательщиков единого налога

У нас на сайте вы можете скачать формы налоговых деклараций плательщиков единого налога для 1, 2, 3 и 4 группы, утвержденные Приказом Министерства финансов от 19.06.2015 #578.

Рубрика: ГНИ

Отчет РРО

Форма отчета об использовании регистраторов расчетных операций утверждена Приказом Министерства финансов от 21.01.2016 № 13.

Рубрика: ГНИ

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам