Отчет по ЕСВ

Формы отчета о сумме начисленного единого социального взноса (месячный и годовой) утверждены Приказом Министерства финансов от 15.05.2018 № 511.

Звіт до органів доходів і зборів подається страхувальником або відповідальною особою страхувальника за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в органах доходів і зборів в один із таких способів:

  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації ЕЦП відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
  • на паперових носіях, завірений підписом керівника страхувальника та скріплений печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
  • на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти;
  • надсилання поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує п’яти.

ЗВІТ
про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Перелік таблиць звіту

№ з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску

 

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

 

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

 

4

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

 

5

Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

 

6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

 

7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

8

Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

 

9

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Керівник

__________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або серія (за наявності) та номер паспорта*)

 

_______
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

__________________________
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та/або серія (за наявності) та номер паспорта*)

_______
(підпис)

______________
(ініціали та прізвище)

 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" ______________ 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" _____________ 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" ____________ 20__ року № ___

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" ____________ 20__ року № ___

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

                                                                                                                     (потрібне зазначити)
"___" ______________ 20__ року __________________________________________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

№ з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, усього (р. 1.1 + р. 1.2 + р. 1.3 + р. 1.4 + р. 1.5)

 

1.1

сума нарахованої заробітної плати

 

1.2

сума винагород за договорами цивільно-правового характеру

 

1.3

сума оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця

 

1.4

сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів фонду соціального страхування

 

1.5

сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

 

2

Сума нарахованої заробітної плати, винагород за виконану роботу (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та додаткової бази нарахування, на яку нараховується єдиний внесок, усього (р. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5)

 

2.1

роботодавцями (22,0 %)

 

2.2

підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

2.3

підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

2.4

підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

2.5

Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0 %)

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4+ р. 3.5)

 

3.1

на суми нарахованої роботодавцями заробітної плати, винагороди за виконані роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

3.2

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

3.2.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами, установами і організаціями працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

3.3

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (5,3 %)

 

3.3.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариствами УТОГ та УТОС (22 %)

 

3.4

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, працюючим особам з інвалідністю (5,5 %)

 

3.4.1

на суми заробітної плати, нарахованої підприємствами та організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю(за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"), працюючим особам з інвалідністю (22 %)

 

3.5

на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %)

 

4

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)

 

4.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 4.2)

 

4.1.1

22,0 %, 36,76 - 49,7 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.2

36,3 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.3

45,96 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.4

8,41 %

 

4.1.5

5,3 %

 

4.1.6

5,5 %

 

4.1.7

34,7 %

 

4.1.8

33,2 %, в т. ч. донараховано до мінімальної заробітної плати

 

4.1.9

36,76 - 49,7 % х коефіцієнт

 

4.1.10

36,3 % х коефіцієнт

 

4.1.11

45,96 % х коефіцієнт

 

4.1.12

34,7 % х коефіцієнт

 

4.1.13

33,2 % х коефіцієнт

 

4.2

Донараховано єдиний внесок за попередні звітні періоди внаслідок збільшення класу професійного ризику виробництва

 

4.3

Додатково утримано єдиний внесок

 

4.3.1

3,6 %

 

4.3.2

2,85 %

 

4.3.3

6,1 %

 

4.3.4

2,6 %

 

4.3.5

2 %

 

4.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

 

5

Зменшено суму єдиного внеску у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2 + р. 5.3)

 

5.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 5.2)

 

5.1.1

22,0 %, 36,76 - 49,7 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.2

36,3 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.3

45,96 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.4

8,41 %

 

5.1.5

5,3 %

 

5.1.6

5,5 %

 

5.1.7

34,7 %

 

5.1.8

33,2 %, в т. ч. зменшено виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.1.9

(36,76 - 49,7 %) х коефіцієнт

 

5.1.10

36,3 % х коефіцієнт

 

5.1.11

45,96 % х коефіцієнт

 

5.1.12

34,7 % х коефіцієнт

 

5.1.13

33,2 % х коефіцієнт

 

5.2

Зменшено суму єдиного внеску за попередні звітні періоди внаслідок зменшення класу професійного ризику виробництва

 

5.3

Зменшено утримань

 

5.3.1

3,6 %

 

5.3.2

2,85 %

 

5.3.3

6,1 %

 

5.3.4

2,6 %

 

5.3.5

2 %

 

5.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

 

 

Зміст помилки

 

6

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 4 - р. 5)

 

 

у тому числі

 

6.1

р. 3.1.+ р. 3.5 + р. 4.1.1 + р. 4.1.9 - р. 5.1.1 - р. 5.1.9 (22,0 %, 36,76 - 49,7 %)

 

6.2

р. 4.1.2 + р. 4.1.10 - р. 5.1.2 - р. 5.1.10 (36,3 %)

 

6.3

р. 4.1.3 + р. 4.1.11- р. 5.1.3 - р. 5.1.11 (45,96 %)

 

6.4

р. 3.2 + р. 4.1.4 - р. 5.1.4 (8,41 %)

 

6.5

р. 3.3 + р. 4.1.5 - р. 5.1.5 (5,3 %)

 

6.6

р. 3.4 + р. 4.1.6 - р. 5.1.6 (5,5 %)

 

6.7

р. 4.1.7 + р. 4.1.12 - р. 5.1.7 - р. 5.1.12 (34,7 %)

 

6.8

р. 4.1.8 + р. 4.1.13 - р. 5.1.8 - р. 5.1.13 (33,2 %)

 

6.9

р. 4.3.1- р. 5.3.1 (3,6 %)

 

6.10

р. 4.3.2 - р. 5.3.2 (2,85 %)

 

6.11

р. 4.3.3 - р. 5.3.3 (6,1 %)

 

6.12

р. 4.3.4 - р. 5.3.4 (2,6 %)

 

6.13

р. 4.3.5 - р. 5.3.5 (2 %)

 

6.14

р. 4.2 - р. 5.2

 

 

__________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

Керівник

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

______
(підпис)

__________
(прізвище та ініціали)

 

1. Звіт за місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхувальник ___________________________
(найменування страхувальника)

Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)

Розділ I


з/п

Назва показника

Кількість осіб, яким нарахована виплата у звітному місяці

Нараховано єдиного внеску (грн)

у звітному місяці

у тому числі за попередні звітні періоди

з початку року

1

2

3

4

5

6

1

Особи, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини

 

 

 

 

2

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

3

Непрацюючі працездатні особи, що здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

4

Непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

5

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4)

х

 

 

 

6

Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, у тому числі

 

Х

х

Х

6.1

Патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, що отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, які не працюють

 

х

Х

х

Розділ II

Розрахунок суми єдиного внеску, що підлягає сплаті за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків


з/п

Назва показника

Сума

1

2

3

1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок

 

2

Нараховано єдиного внеску

 

3

Збільшено єдиний внесок за попередні звітні періоди

 

3.1

Сума грошового забезпечення, на яку збільшено єдиний внесок

 

4

Зменшено єдиний внесок за попередні звітні періоди

 

4.1

Сума грошового забезпечення, на яку зменшено єдиний внесок

 

5

Разом (рядки 2 + 3 - 4)

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

Керівник
М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

 

______
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

______
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

 

1. Звіт за місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхувальник __________________________________
  (найменування страхувальника)

Таблиця 3. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

Назва показника

Кількість осіб, яким нараховане грошове забезпечення у звітному місяці

Нараховано єдиного внеску (грн)

у
звітному місяці

у тому числі за попередні звітні періоди

з початку року

1

2

3

4

5

Особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

Керівник
М. П.
(за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

 

______
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

_______
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

 

1. Звіт за місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта страхувальника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страхувальник ___________________________
(найменування страхувальника)

Таблиця 4. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

Розділ I

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення      

 

№ з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума грошового забезпечення

 

2

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок, та додаткової бази нарахування, усього (р. 2.1 + р. 2.2)

 

2.1

Сума грошового забезпечення, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2)

 

3.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %)

 

3.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованого грошового забезпечення (22,0 %)

 

4

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2)

 

4.1

(22,0 %, 34,7 %), в т. ч. донараховано суму грошового забезпечення до розміру мінімальної заробітної плати

 

4.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

5

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної у попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2)

 

5.1

(34,7 %, 22,0 %), в т. ч. зменшено суму грошового забезпечення, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.2

2,6 %

 

 

Зміст помилки

6

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 4 - р. 5)

 

6.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %) (р. 3 + р. 4.1 - р. 5.1)

 

6.2

Утримано єдиного внеску (р. 4.2 - р. 5.2)

 

Розділ II

Кількість осіб, яким у звітному періоді нараховано допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами ___

 

№ з/п

Назва показника

Сума (грн)

1

2

3

1

Загальна сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

 

2

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок, та додаткової бази нарахування, усього (р. 2.1 + р. 2.2)

 

2.1

Сума допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, на яку нараховується єдиний внесок (у межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску)

 

2.2

Додаткова база нарахування єдиного внеску

 

3

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2)

 

3.1

Нараховано єдиного внеску (22,0 %)

 

3.2

Нараховано на суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою сумою допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (22,0 %)

 

4

Сума, на яку збільшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 4.1 + р. 4.2)

 

4.1

22,0 %, 33,2 %, в т. ч. донараховано суму допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами до розміру мінімальної заробітної плати

 

4.2

2 %

 

 

Зміст помилки

5

Сума, на яку зменшено єдиний внесок у зв'язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 5.1 + р. 5.2)

 

5.1

22,0 %, 33,2 %, в т. ч. зменшено суму допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати

 

5.2

2 %

 

 

Зміст помилки

6

Загальна сума єдиного внеску (р. 3 + р. 4 - р. 5)

 

6.1

Нараховано єдиного внеску, 22,0 %, 33,2 % (р. 3 + р. 4.1 - р. 5.1)

 

6.2

Утримано єдиного внеску, 2 % (р. 4.2 - р. 5.2)

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Дата формування у страхувальника

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

 

____________
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого/припиненого страхувальника* (заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

 

скасовуюча

 

 

додаткова

 

 

 

5. №
з/п

6. Громадянин України (1 - так, 0 - ні)

7. Договір ЦПХ за основним місцем роботи або за сумісництвом (1 - так, 0 - ні)

8.Категорія особи **

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта за формою БК№№XXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО *

10. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

11. Період трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби та відпусток

12. Професійна назва роботи

14. Код класифікатора професій

16. Документ-підстава про початок роботи та відпустку, кінець трудових або цивільно-правових відносин, переведення на іншу посаду

18. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований працівник

дата початку

дата закінчення

13. Код ЗКППТР

15. Посада

17. Підстава для припинення трудових або цивільно-правових відносин

19. Військове звання

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та/або номером паспорта, зазначаються: серія та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** Категорія особи: 1 - наймані працівники (з трудовою книжкою); 2 - наймані працівники (без трудової книжки); 3 - особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру; 4 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку; 5 - особи, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами; 6 - особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 7- особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу, які отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами; 8 - особи із числа військовослужбовців, особи рядового і начальницького складу.

 

20. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

21. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

________
(підпис)

_______________
(ініціали та прізвище )

22. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків)

________
(підпис)

______________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника* (заповнюється у разі подачі звіту правонаступником)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

 

скасовуюча

 

 

 

__________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** Код категорії ЗО - обирається з таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

*** Код типу нарахувань:

1 - сума заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання якої (яких) перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул, сума грошового забезпечення - нарахована у попередніх звітних періодах;

2 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;

3 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду України зменшено нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

10 - нарахована сума заробітку (доходу) грошового забезпечення за дні відпустки;

11 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів донараховано суму єдиного внеску;

12 - сума заробітної плати (доходу) грошового забезпечення, нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;

13 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу, грошового забезпечення).

14 - сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати (доходом) за попередні періоди, у зв'язку із здійсненням перерахунку при звільненні працівника за попередні періоди, що пов'язані з уточненням днів використаної наперед відпустки (у зв'язку із сторнуванням).

**** Місяць та рік, за який проведено нарахування, - реквізит обов'язково повинен бути заповнений.

***** Кількість календарних днів без збереження заробітної плати - кількість календарних днів може бути відображено зі знаком мінус у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених у попередніх звітних періодах.

 

26. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

27. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

28. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер/серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*
(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

3. Звітний місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

 

скасовуюча

 

 

додаткова

 

 

 

5.№ з/п

6. Громадянин України

7. Реєстраційний  номер облікової карти платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою 
БК№№XXXXXX / ПXXXXXXXXX ЗО *

8. Код підстави для обліку спецстажу

10. Початок періоду

12.
Кількість днів

13. Кількість годин, хвилин

15. № наказу про проведення атестації робочого місця

17.
Ознака/
сезон

 
   

9. Прізвище, ім'я, по батькові ЗО

16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця

   

11. Кінець періоду

   

14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)

   
   

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

 

18. Дата формування у страхувальника:

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

19. Керівник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

 

 

 

20. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

Таблиця 8. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

(заповнюється районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення)

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*
(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

 

скасовуюча

 

 

 

5. № з/п

6. Громадянин України
(1 - так, 0 - ні)

7.  Податковий номер або серія та/або номер паспорта за формою БК№№XXXXXX / ПXXXXXXXXX ЗО*

9.Код категорії ЗО

10. Дані про період отримання грошового забезпечення / допомоги (компенсації)

13.
Код
типу нарахувань
**

14. Місяць та рік, за який проведено нарахування

15. Загальна сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством (усього з початку звітного місяця)

16. Сума нарахованого грошового забезпечення у межах максимальної величини / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку нараховується єдиний внесок

17. Сума нарахованого єдиного внеску

 
   
   
   

11. Дата початку

12. Дата закінчення

   

грн

коп.

грн

коп.

грн

коп.

 

 

8. Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія  та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (за наявності) (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** Код типу нарахувань:

1 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

2 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / надбавки / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку за результатами проведеної перевірки органом Пенсійного фонду України зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

3 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

4 - сума нарахованого грошового забезпечення / допомоги / надбавки / компенсації / мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством, на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску або суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

 

18. Дата формування у страхувальника

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

19. Керівник

М. П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер
паспорта*)

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

20. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(податковий номер або серія (за наявності) та/або номер
паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

Таблиця 9. Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________
(найменування страхувальника)

 

3. Звітний місяць

 

 

 

рік

 

 

 

 

 

4. Тип: початкова

 

 

скасовуюча

 

 

 

5. № з/п

6. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та/або номер паспорта за формою БК№№XXXXXX/ПXXXXXXXXX ЗО *

8. Код категорії ЗО

9. Дані про період строкової служби у звітному місяці

12. Місяць та рік, за який проведено нарахування

13. Грошове забезпечення (але не менше мінімального розміру заробітної плати, встановленого законодавством)

14. Сума нарахованого єдиного внеску

 

10. Дата початку

11. Дата закінчення

 

грн

коп.

грн

коп.

 

7. Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

15. Дата формування у страхувальника

Д

Д

 

.

М

М

 

.

Р

Р

Р

Р

 

 

 

16. Керівник
 
М. П. (за наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

 

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

17. Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта*)

____________
(підпис)

_________________
(ініціали та прізвище)

 

ЗВІТ
про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску

Форма № Д5 (річна)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
15 травня 2018 року № 511
за погодженням із Держстатом

 

 

1. Звіт за:

 

 

 

 

 

рік

 

2. Реєстраційний номер номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності)
та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

Місце проживання ___________________________________________________________________

Телефон ____________________________________________________________________________

 

3. Код територіального органу доходів і зборів (основне місце обліку), до якого подається звіт

 

 

 

 

 

 

 

4. Код основного виду економічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Тип платника та період перебування (місяць):

7. Тип форми:

 

ФО - на загальній системі оподаткування

з

 

по

 

 

ФО - на спрощеній системі оподаткування

з

 

по

 

 

Особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

з

 

по

 

 

Члени фермерського господарства

з

 

по

 

 

 

початкова

 

ліквідаційна

 

призначення пенсії

 

 

 

8. Перелік таблиць звіту

 

№ з/п

Назва таблиці

Відмітка про подання

1

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

2

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

 

____________
*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Страхувальник

____________
(підпис)

__________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ р.
(дата подання)

 

Ця частина заповнюється посадовими особами контролюючого органу

"___" ______________ 20__ року

Дата внесення даних до електронної бази податкової звітності

 

(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

За результатами камеральної перевірки

"___" ______________ 20__ року

порушень (помилок) не виявлено (дата)

"___" ____________ 20__ року № ___

складено акт (номер, дата) камеральної перевірки

"___" ____________ 20__ року № ___

надано висновок (номер, дата) до підрозділу податкового контролю

                                                                                                                     (потрібне зазначити)
"___" ______________ 20__ року ________________________________________________________
                                                                        (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Реєстраційний номер номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта страхувальника*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

 

Місяць

Код категорії ЗО

Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації / Самостійно визначена сума доходу / Частка розподіленого доходу

Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини

Розмір єдиного внеску**

Сума
нарахованого єдиного внеску (графа 3 х графа 4)

1

2

3

4

5

6

Січень

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

** У графі зазначається розмір єдиного внеску, встановлений законодавством для обов'язкової сплати.

 

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника ...................... /               /

Дата

 

 

 

.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

1. Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та/або номер паспорта за формою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________
(П. І. Б. страхувальника)

 

2. Звітний рік

 

 

 

 

 

3. Тип: початкова

 

 

призначення пенсії

 

 

 

4. Місяць

5. Код підстави для обліку спецстажу

6. Початок періоду (день)

7. Закінчення періоду (день)

8. Кількість днів

9. Кількість годин, хвилин

11.
Ознака/
сезон

 

 

 
 

10. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години, хвилини)

 
 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначаються: серія (за наявності) та номер БК№№XXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; №№ - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) або ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта, що у формі пластикової картки.

 

12. Страхувальник

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

 

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам