Форма заявления 1-ОПП (для юридических лиц и обособленных подразделений)

Форма Заявления 1-ОПП о регистрации налогоплательщика утверждена Приказом Министерства финансов от 24.06.2020 № 323.

Форма № 1-ОПП

                                                                           ЗАЯВА
                               (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)

Облік за основним місцем обліку

Зміни

Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку*

Зміна місцезнаходження, пов’язана
із зміною адміністративного району,
або включення/невключення до Реєстру ВПП

 

1.

Податковий номер

 

 

1а.

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

головного підприємства (для відокремленого підрозділу)

 

2. Повне найменування українською мовою

 

 

3. Скорочене найменування українською мовою

 

 

4.

Найменування
контролюючого органу,
до якого подається заява

 

 

 

Найменування
контролюючого органу, 
з якого вибув платник

 

 

                                                          ДАНІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

5.

Найменування органу

державної реєстрації

 

 

Дата реєстрації

 

 

Номер реєстрації

 

 

Код та назва

 

 

 

організаційно-правової форми

 

 

6.

ОСНОВНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ

Назва виду діяльності

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6а.

ДРУГОРЯДНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Розмір статутного капіталу в національній валюті (грн)

 

 

__________
*   Під час подання заяви за формою № 1-ОПП з позначкою «Відомості про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського  та/або податкового обліку» заповнюються 1, 2, 4 та 10 розділи заяви за формою № 1-ОПП, інформація про засновників  не подається.

 

Продовження додатка 5

                                         Форма № 1-ОПП

                                         АДРЕСНІ ДАНІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

8.

Місцезнаходження

 

Поштовий індекс

 

 

 

Країна

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

9. КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта**

 

 

 

 

 

Телефони службовий

 

домашній

 

 

Додаткові телефони

 

факс

 

 

 

факс

 

 

10. ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (бухгалтер чи інша особа, на яку покладено обов’язки з ведення бухгалтерського обліку платника податків):
прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта**

 

 

 

 

 

 

Дата призначення «___» _________________ 20___ року

Телефони службовий

 

домашній

 

 

Додаткові телефони

 

факс

 

 

 

факс

 

 

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________

(підпис)

________________________

(дата)

 

__________
**   Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

Податковий номер

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ***
(для юридичних осіб)

Продовження додатка 5

Форма № 1-ОПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий

 

Ідентифікаційний

 

 

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації

 

Найменування

 

 

 

 

Місцезнаходження

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

                      

Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний

капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий

 

Ідентифікаційний

 

 

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

(реєстраційний, обліковий) номер (код) нерезидента у країні його реєстрації

 

Найменування

 

 

 

 

Місцезнаходження

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента:

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

 

Факс

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний

капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

__________
*** Відокремлені підрозділи надають інформацію тільки щодо платників податків, відокремленим підрозділом яких вони є;

      щодо платників податків, які перебувають у державній або комунальній власності, зазначаються орган державної влади, об’єднання, установа, організація, якому(ій) такий платник податків безпосередньо підпорядкований, підзвітний;

      іноземні компанії, організації та відокремлені підрозділи іноземних компаній, організацій зазначають дані про іноземну компанію, організацію у країні її реєстрації;

      інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.

 

 

Податковий номер

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСНОВНИКІВ****
(для фізичних осіб)

Продовження додатка 5

Форма № 1-ОПП

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

 

або серія (за наявності) та номер паспорта*****

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Місце проживання

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

 

Факс

 

Домашній

 

Факс

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки

 

 

 

або серія (за наявності) та номер паспорта*****

 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

Місце проживання

 

 

Країна

 

 

 

 

 

 

 

Для резидента:

 

 

 

 

 

 

 

Поштовий індекс

 

 

Код КОАТУУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Область

 

 

 

Район

 

 

 

Місто

 

 

 

Район міста

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок

 

/

 

 

Корпус

 

Офіс/квартира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для нерезидента

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон службовий

 

Факс

 

Домашній

 

Факс

 

 

 

 

 

 

Внесок у статутний капітал (сума)

 

Назва валюти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

__________
  ****   Інформація про засновників (фізичних осіб) не подається, якщо вони є членами трудового колективу.

             Інформація про засновників може продовжуватись на наступних аркушах.

*****  Серія (за наявності) та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

 

 

Податковий номер

 

 

Другие документы данной рубрики

Название

Финансовый отчет малого предприятия

Наиболее показательным и качественным результатом деятельности всей бухгалтерской службы любого предприятия является годовой финансовый отчет. Он содержит информацию о финансовом положении компании, результатах ее деятельности и изменениях в финансовом положении.

Рубрика: Финансовая отчетность

Форма 20-ОПП

Налогоплательщик обязан сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета в соответствии с порядком учета плательщиков налогов. Сообщение по форме №20-ОПП должны представлять все налогоплательщики - как юридические, так и физические лица - предприниматели в случае наличия, возникновения, изменения типа объекта налогообложения. Предлагаем пример формы №20-ОПП и советы, как заполнить

Рубрика: Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс – документ, характеризующий общее состояние активов и пассивов предприятия на определенный момент (дату) в денежном выражении. Баланс содержит обобщенные данные о финансовом положении организации.

Рубрика: Финансовая отчетность

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам

После проведения выплат работникам за счет средств Фонда социального страхования предприятие уведомляет о проведении выплат по установленной Постановлением ФССУ от 19.07.2018 № 12 форме. Сообщение может быть отправлено в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или направлено письмом с уведомлением, или предоставлено непосредственно рабочему органу исполнительной дирекции Фонда или его отделения. Уведомление направляется страхователем в течение месяца со дня проведения выплат.

Рубрика: Финансовая отчетность

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам