Форма 20-ОПП

Налогоплательщик обязан сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета в соответствии с порядком учета плательщиков налогов. Сообщение по форме №20-ОПП должны представлять все налогоплательщики - как юридические, так и физические лица - предприниматели в случае наличия, возникновения, изменения типа объекта налогообложения. Предлагаем пример формы №20-ОПП и советы, как заполнить

Форма 20-ОПП затверджена Наказом Міністерства фінансів від 21.12.2016  № 1125.

 

Додаток 10

до Порядку обліку платників податків і зборів

(пункт 7.2)

 

Форма № 20-ОПП

ПОВІДОМЛЕННЯ1

про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

1

 

        Найменування контролюючого органу, до якого подається повідомлення

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податковий номер або серія та номер паспорта2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування або прізвище, ім’я та по батькові

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

3

 

 

       Відомості про об’єкти оподаткування платника податків3

 

№ з/п

Код ознаки надання інформації

Тип об’єкта оподат-кування

Найменування об’єкта оподат-кування

(зазначити

у разі

наявності)

Ідентифі-катор об’єкта оподат-кування

Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування

Місцезнаходження об’єкта оподаткування (вулиця, номер будинку/офіса/

квартири)

 

Стан об’єкта оподаткування

Вид права

на об’єкт оподаткуван-

ня

Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходжен-ням об’єкта оподаткування

(необхідно позначити знаком "Ö" або "+")

код за КОАТУУ

область, район, населений пункт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

___________________

 (підпис)

________________________

(дата)

 

                                                       М. П. (за наявності)

______________

1 Повідомлення надається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

2 Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб – платників податків, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

3 Заповнюється у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі об’єкти оподаткування, та згідно з додатком до Повідомлення за формою №20-ОПП, який до контролюючого органу не подається.

Додаток
до Повідомлення

за формою № 20-ОПП

ПАМ’ЯТКА

для заповнення розділу 3 Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

1. При першому наданні повідомлення зазначаються всі об’єкти оподаткування.

При наступному поданні повідомлення зазначається новий об’єкт оподаткування або об’єкт оподаткування, щодо якого відбувається хоча б одна із зазначених змін.

2. Графа 2 «Код ознаки надання інформації» має значення:

Код ознаки надання інформації

Ознака надання інформації

1

Первинне надання інформації про об’єкти оподаткування

3

Зміна відомостей про об’єкт оподаткування

6

Закриття об’єкта оподаткування

При поданні інформації про новий об’єкт оподаткування у графу 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування».

У разі зміни відомостей про об'єкт оподаткування, а саме: зміна типу, найменування, місцезнаходження, виду права або стану об'єкта оподаткування, зазначається оновлена інформація про об'єкт оподаткування, щодо якого відбулися зміни, та у графу 2 «Код ознаки надання інформації» вноситься значення «3 – зміна відомостей про об’єкт оподаткування».

При цьому в разі зміни призначення об'єкта оподаткування або його перепрофілювання інформація щодо такого об'єкта оподаткування надається в повідомленні двома рядками, а саме: в одному рядку зазначається інформація про закриття об'єкта оподаткування, призначення якого змінюється (у графу 2 вноситься значення «6 – закриття об’єкта оподаткування»), у другому – оновлена інформація про об'єкт оподаткування, який створено чи відкрито на основі закритого (у графу 2 вноситься значення «1 – первинне надання інформації про об’єкти оподаткування»), при цьому ідентифікатор об’єкта оподаткування змінюється.

3. Графа 3 «Тип об’єкта оподаткування» заповнюється відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, що оприлюднений на офіційному веб-сайті Центрального контролюючого органу та розміщений на інформаційних стендах у контролюючих органах.

4. Графа 5 «Ідентифікатор об’єкта оподаткування» – це числове значення, яке складається з коду типу об’єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора, прийнятого самою особою, що складається з 5-ти знаків.

Наприклад:

  • для кафе ідентифікатор об’єкта оподаткування може бути 24700001, де 247 – код типу об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00001 – внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою;
  • для кіоску – 00200010, де 002 – код типа об’єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об’єктів оподаткування, 00010 – внутрішній ідентифікатор, прийнятий особою.

5. У разі зміни місцезнаходження об’єкта оподаткування зазначається нове місцезнаходження такого об’єкта.

Графи 6–7 «Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування» заповнюються відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою, що розміщений на офіційному веб-сайті Державної служби статистики України.

6. У графі 9 «Стан об’єкта оподаткування» зазначається: будується/готується до введення в експлуатацію; експлуатується; тимчасово не експлуатується; здається в оренду; орендується; не придатний до експлуатації; об’єкт відчужений/повернутий власнику; зміна призначення/перепрофілювання.

7. У графі 10 «Вид права на об’єкт» зазначається: право власності; право володіння; право користування (сервітут, емфітевзис, суперфіцій); право господарського відання; право оперативного управління; право постійного користування; право довгострокового користування або оренди; право короткострокового користування, оренди або найму; іпотека; довірче управління майном.

8. На підставі проставленої відповідної позначки в графі 11 здійснюється взяття на облік платника податків за неосновним місцем обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта оподаткування.

Другие документы данной рубрики

Название

Форма заявления 1-ОПП (для юридических лиц и обособленных подразделений)

Форма Заявления 1-ОПП о регистрации налогоплательщика утверждена Приказом Министерства финансов от 24.06.2020 № 323.

Рубрика: Финансовая отчетность

Финансовый отчет малого предприятия

Наиболее показательным и качественным результатом деятельности всей бухгалтерской службы любого предприятия является годовой финансовый отчет. Он содержит информацию о финансовом положении компании, результатах ее деятельности и изменениях в финансовом положении.

Рубрика: Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс – документ, характеризующий общее состояние активов и пассивов предприятия на определенный момент (дату) в денежном выражении. Баланс содержит обобщенные данные о финансовом положении организации.

Рубрика: Финансовая отчетность

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам

После проведения выплат работникам за счет средств Фонда социального страхования предприятие уведомляет о проведении выплат по установленной Постановлением ФССУ от 19.07.2018 № 12 форме. Сообщение может быть отправлено в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или направлено письмом с уведомлением, или предоставлено непосредственно рабочему органу исполнительной дирекции Фонда или его отделения. Уведомление направляется страхователем в течение месяца со дня проведения выплат.

Рубрика: Финансовая отчетность

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам