Уряд пропонує скасувати мораторій на податкові перевірки 24.09.2020

У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт № 4101 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Серед запропонованих нововведень: відміна мораторію на проведення фактичних та документальних перевірок та розкриття банківської таємниці на вимогу ДПС. // 24.09.2020

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроєкту, у зв’язку з тим, що дію мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок встановлено на доволі великий проміжок часу, за період його дії (на сьогодні з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності цим Законом) значна частка суб’єктів господарювання, які мають ризики несплати податків, залишаються неперевіреними. Окрім того, до податкових органів надходять скарги громадян з питань порушень порядку проведення розрахунків, ліцензування та неоформлення трудових відносин у різних сферах діяльності, проте контролюючі органи позбавлені можливості провести перевірку таких суб’єктів господарювання.

Тому, з метою недопущення втрат доходів бюджету та з метою забезпечення належного виконання податковими органами контролюючої функції, законопроєктом пропонується завершити дію мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок.

Крім того, відсутність у контролюючих органів актуальної інформації про стан рахунків боржника, відкритих у банках, рух коштів на таких рахунках, залишки коштів на таких рахунках, наявність банківського сейфа тощо унеможливлює: виконання від імені та на користь держави рішень судів про стягнення коштів з рахунків платника в банках у рахунок погашення податкового боргу, реалізацію передбачених Податковим кодексом України повноважень, спрямованих на здійснення заходів з погашення податкового боргу. Тому, з метою запобігання зволіканню банками у виконанні законної вимоги щодо стягнення з рахунків боржників сум податкового боргу, пропонується зобов’язати банки розкривати банківську таємницю на вимогу контролюючого органу.

Інші зміни, що пропонуються:

в частині обліку платників податків

 • відтермінувати до 1 січня 2021 року набрання чинності положенням Податкового кодексу України щодо обліку нерезидентів;

в частині податкового боргу

 • списати суми фінансових санкцій (штрафів та пені), які пов’язані з  податковим боргом, що виник станом на 01 березня 2020 року, у разі повного погашення сум такого боргу протягом 6 місяців;
 • дозволити стягнення податкового боргу (який виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені, визначених самостійно платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку) за рахунок готівки та/або коштів з рахунків у банках такого боржника за рішенням контролюючого органу без звернення до суду;

в частині податку на прибуток підприємств передбачити:

 • встановлення строку, протягом якого суб’єкти господарювання мають право переносити збитки минулих років (протягом 5 років);
 • надання бюджетними установами Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації тільки у разі виявлення порушення вимог Кодексу;
 • надання компанією з управління активами декларацій з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності по кожному інституту спільного інвестування, активами яких така компанія здійснює управління, зокрема тих, що не мають статусу юридичної особи;
 • визнання витрат по процентах за кредитами та позиками, отриманими від нерезидентів, в період їх фактичної виплати, а не в період їх нарахування відповідно до положень бухгалтерського обліку;
 • скасування обов’язку коригування на суму субсидії фінансового результату до оподаткування суб’єктів кінематографії – резидентів, які перестали бути отримувачами субсидії відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»;
 • включення до бази оподаткування податком на репатріацію прибутку нерезидентів від продажу резидентам цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, які не перебувають у статутному капіталі юридичних осіб – резидентів;

в частині податку на доходи фізичних осіб

 • врегулювання питання оподаткування фінансової державної підтримки, отриманої від Фонду розвитку підприємництва, а також оподаткування сум грантів, отриманих на безповоротній основі від Фонду розвитку інновацій;

в частині податку на додану вартість

 • не нараховувати податкові зобов’язання з ПДВ у разі ліквідації сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин платника внаслідок їх руйнування, загибелі, падежу, забою, що підтверджуватиметься відповідними документами;
 • вважати датою оформлення електронного документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, дату складання такого електронного документа, складеного в електронній формі відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • замінити поняття «відмова в реєстрації податкових накладних» на «зупинення реєстрації податкових накладних», надати можливість платнику податку оскаржувати рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку;

в частині індексації ставок податків

 • індексація ставок акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку та рентної плати:
  • ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок екологічного податку за викиди двоокису вуглецю та за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти)  та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік збільшені на 11,6%;
  • ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2020 рік збільшені на 12,0 %;

в частині акцизного податку

 • включення, для цілей оподаткування, тютюнових виробів для електричного нагрівання до визначення поняття «тютюнові вироби». Врегулювання повноважень ДПС та ДМС щодо здійснення контролю за обігом таких виробів;
 • виправлення неузгодженостей законодавства щодо маркування рідин для електронних сигарет. Оскільки рідини залучаються до підакцизних товарів з 01.01.2021, пропонується запровадити перехідний період 6 місяців для продажу рідин, вироблених до 01.01.2021, без марок акцизного податку та виключити норму, яка визнає рідини, вироблені до 01.01.2021, немаркованими;
 • відновлення введення штрафних санкцій за несвоєчасну передоплату акцизного податку з тютюнових виробів (на 15 день після отримання марок акцизного податку);
 • доповнення визначення «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет» словосполученням «з урахуванням всіх податків». Врахування зауважень Європейської Комісії щодо приведення норм законодавства України до норм законодавства ЄС;
 • запровадження перехідного періоду для включення палив, які залучені до підакцизних з 23.05.2020, до системи  СЕАРП та СЕ, та нових суб’єктів, які здійснюють виробництво та обіг таких товарів; виправлення технічних помилок в системі СЕАРП та СЕ;
 • усунення неузгодженості законодавства щодо ліцензування обігу пального із законодавством про працю. Виключення з переліку документів, які подає суб’єкт господарювання для отримання ліцензії на право торгівлі або зберігання пального, дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки і заміна його на будь – який документ, що надає право на виконання робіт підвищеної небезпеки;

в частині екологічного податку

 • підвищити з 01 січня 2021 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) з 10,00 грн/т до 30 грн/тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну у 2024 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну);
 • ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти з 01 січня 2021 року збільшити в 2 рази та передбачити їх підвищення  у 10 разів у 2029 році (поступово).

в частині рентної плати за спеціальне використання води

 • диференціацію ставок рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод встановити в залежності від районів річкових басейнів замість басейнів річок.

в частині місцевих податків і зборів

 • зменшити поріг середньоринкової вартості легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування транспортним податком, з 375 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року;
 • встановити, що об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є об’єкти житлової або нежитлової нерухомості, які здаються їх власниками не тільки у оренду, лізинг, позичку, а й за іншими цивільно-господарськими договорами;

в частині єдиного соціального внеску

 • пролонгація строку списання заборгованості із єдиного внеску фізичним особам – підприємцям, які не здійснюють підприємницьку діяльність, строком на 2 місяці (з 90 днів до 150 днів);
 • врегулювання питання сплати єдиного соціального внеску особами, які отримують заробітну плату за основним місцем роботи та одночасно отримують дохід  (прибуток) від здійснення підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Поиск юридических услуг в сфере налогообложения бизнеса
Услуга
Кол-во предложений
Средняя цена, грн

16

количество предложений

790,63

средняя цена, грн

9

количество предложений

772,22

средняя цена, грн

8

количество предложений

1 762,50

средняя цена, грн

7

количество предложений

2 871,43

средняя цена, грн

5

количество предложений

6 940,00

средняя цена, грн

1

количество предложений

8 000,00

средняя цена, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам