Налоговая накладная

На дату возникновения налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных.

У податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

 • а) порядковий номер податкової накладної;
 • б) дата складання податкової накладної;
 • в) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг;
 • г) податковий номер платника податку (продавця та покупця). У разі постачання/придбання філією (структурним підрозділом) товарів/послуг, яка фактично є від імені головного підприємства - платника податку стороною договору, у податковій накладній, крім податкового номера платника податку додатково зазначається числовий номер такої філії (структурного підрозділу);
 • д) повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - покупця (отримувача) товарів/послуг;
 • е) опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг;
 • є) ціна постачання без урахування податку;
 • ж) ставка податку та відповідна сума податку в цифровому значенні;
 • з) загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку;
 • і) код товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг; платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг неповністю, але не менше ніж чотири перших цифри відповідного коду;
 • й) індивідуальний податковий номер.

Форма податкової накладної:

Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

Не видається покупцю

(тип причини)

 

 

22 вересня 2014 року № 957

(у редакції наказу Міністерства

фінансів України

 

 

(потрібне виділити поміткою "Х")

 

 

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

    від ________________2014 року №_____)

         

 

 

    Дата складання податкової накладної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Порядковий номер

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

 

 

 

                                  Продавець

 

                                                                                                            (¹)              (номер філії)

                                                                                     Покупець

 

Особа (платник
податку) – продавець

 

 

Особа (платник
податку) – покупець

 

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи –підприємця)

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи –підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        (індивідуальний податковий номер продавця)

 

                                                                                      (індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження  (податкова адреса)

продавця


______________________________

 

Місцезнаходження (податкова адреса) покупця


________________________________

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид  цивільно – правового

договору

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

     №

 

Форма проведених
розрахунків

                                                                              (вид договору)
____________________________________________________________________________
                         (бартер, готівка, оплата з поточного рахунка, чек тощо)

 

                                                                         

 

Розділ

Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (оплати²))

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Одиниця виміру товару/ послуги

Кількість (об'єм, обсяг)

Ціна постачання одиниці товару/ послуги без урахування ПДВ

Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками

Загальна сума коштів, що підлягає сплаті

умовне позначення (українське)

код

основна ставка

ставка 7 %

нульова ставка

звільнення

від ПДВ³

постачання на митній території України

 експорт

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

13

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

II

Зворотна (заставна) тара

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

ІІІ

Податок на додану вартість

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

0

0

 

 

IV

Загальна сума з ПДВ

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) у зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця.

 

 

 


__________________________________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка склала податкову накладну)

____________
¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2 або 3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

² Дата оплати ставиться у разі попередньої оплати постачання, на яку виписується податкова накладна, для операцій з постачання товарів/послуг  відповідно до пункту 187.10 статті 187 розділу V Податкового кодексу України.

³

 

               (відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи  Податкового кодексу України, якими передбачено звільнення від оподаткування)

 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку                                                                                                                        М.О. Чмерук

                                                                                                                                    М.О.

 

Оригінал (видається покупцю)

 

 

 

Додаток 1
до податкової накладної

Копія (залишається у продавця)

 

 

(Непотрібне виділити поміткою "Х")

 

 

 

 

Додаток до податкової накладної

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата

 

 

 

 

 

 

 

 

                (дата заповнення додатка)

 

№ з/п

Номер  договору, найменування/прізви– ще,  ім'я,  по батькові – для фізичної особи – підприємця продавця

Номенклатура товарів/послуг продавця

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Належить до постачання

Перелік частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості частково поставлених товарів/послуг

Залишок частки товару/послуги, що не містить відокремленої вартості, яку слід допоставити

одиниця виміру

ціна одиниці товару/послуги без урахування ПДВ

кількість,

загальна сума

умовне позначення (українське)

код

об'єм, обсяг

коштів без ПДВ

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

одиниця виміру

кількість, об'єм, обсяг

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

х

х

х

 

х

х

х

х

 

_________________________________________________
(ініціали та прізвище особи, яка склала додаток)

 

 

 

 

Додаток 2
до податкової накладної

Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем

 

 

Складається оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції

 

 

Не видається покупцю

(тип причини)

 

 

 

 

 

(потрібне виділити поміткою "Х")

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНОК №

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

 


від

                                                                 

      (порядковий номер)       (¹)         (номер філії)                              (дата складання)

 

коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/

 

/

 

 

 

 

за договором від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          (дата складання)                             (порядковий номер)           (¹)        (номер філії)

 

 

                Продавець

 

                    Покупець

Особа (платник
податку) – продавець

 

 

 

 

Особа (платник
податку) – покупець

 

 

 

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

(найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи - підприємця)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(індивідуальний податковий номер продавця)

(індивідуальний податковий номер покупця)

Місцезнаходження

 (податкова адреса)
       продавця                       ______________________________

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцезнаходження

(податкова адреса)
        покупця                         _____________________________

 

Номер телефону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (продавця)

 

 

 

        (покупця)

 

 

 Вид цивільно – правового

              договору                   

 

 

 

від

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

___________

¹ Зазначається код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування (2, або  3), у разі складання податкової накладної за такою діяльністю.

Дата коригу-
вання

Причина коригу-
вання

Номенклатура товарів/ послуг, вартість чи кількість яких коригується

Код товару згідно з     УКТ ЗЕД

Одиниця виміру

Коригування кількості

Коригування вартості

Підлягають коригуванню обсяги без урахування ПДВ, що

 

умовне позначення (українське)

код

зміна кількості, об'єму, обсягу
(-) (+)

ціна постачання товарів/ послуг

оподатко-вуються за основною ставкою
(-) (+)

оподатко-вуються за ставкою 7% (-) (+)

оподатко-вуються за нульовою ставкою (-) (+)

звільнені від ПДВ 
(-) (+)

 

зміна ціни
(-) (+)

кількість постачання товарів/ послуг

 

1

2

3

4

5.1

5.2

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Сума коригування податкового зобов’язання та податкового кредиту

 

 

Х

Х

 

 

Суми ПДВ, які скориговані у зв'язку зі зміною кількісних чи вартісних показників, що зазначені в цьому розрахунку, визначені правильно та включені до податкового зобов'язання.

 

 

                                                                                                                       ____________________________________________________________________
                                                                                                                                         (ініціали та прізвище особи, яка склала розрахунок коригування)

{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1129 від 14.11.2014 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 13 від 23.01.2015}

Другие документы данной рубрики

Название

Приходный кассовый ордер

Форма приходного кассового ордера утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Рубрика: Первичные документы

Акт списания материалов

Здесь Вы можете скачать Типовую форма №3-2 Акта списания материалов:

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию

Типовая форма ввода в эксплуатацию основных средств утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 13.09.2016 г. №818.

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, содержащее письменное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или другом банке.

Рубрика: Первичные документы

Расчетно-платежная ведомость

Форма № П-6 "Расчетно-платежная ведомость работника"

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Инвойс (образец документа)

Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание. Штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников.

Рубрика: Первичные документы

Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первичные документы

Акт выполненных работ (образец)

Акт выполненных работ (предоставленных услуг) является первичным документом и в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» должен содержать следующие реквизиты:

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями утверждены Приказом Министерства финансов №720 от 15.06.2011 и предназначены для ведения регистров бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами, имеющими право ведения упрощенного учета доходов и расходов, в частности отвечающими критериям, определенным пунктом 154.6 статьи 154 раздела III Налогового кодекса Украины и не зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость.

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Справка МСЭК (бланк)

Формы первичной учетной документации, используемой в медико-социальных экспертных комиссиях утверждены Приказом Министерства здравоохранения от 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первичные документы

Справка о доходах

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (водителя, военнообязанного) (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489.

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Расходная накладная

Расходная накладная - это первичный документ поставщика, подтверждающий факт передачи товарно-материальных ценностей от поставщика к покупателю.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) является основным документом на груз, который должен оформляться при осуществлении грузовых автоперевозок по Украине. Одновременно с этим товарно-транспортная накладная (ТТН) выступает первичным документом бухгалтерского учета. Предлагаем пример ТТН

Рубрика: Первичные документы

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет)

Образец отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Министерством финансов до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура

Счет-фактура - это хозяйственный платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров или исполнителя с заказчиком работ и услуг.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Кассовая книга (образец заполнения)

Кассовая книга является обязательной на предприятии при условии проведения наличных операции. РРО не заменяет ведения кассовой книги. Не обязаны вести кассовую книгу физические лица предприниматели даже при условии проведения наличных операций.

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности. В зависимости от сальдо расчетов с контрагентом задолженность, отраженная в акте, может быть как дебиторской, так и кредиторской.

Рубрика: Первичные документы

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

В хозяйственной деятельности предприятия часто используют доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Согласно Гражданскому Кодексу Украины доверенность является документом, подтверждающим полномочия лица, которому она выдана. Такие полномочия могут основываться на гражданско-правовом договоре, законе или акте юридического лица.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта)

Типовая форма утверждена Приказом Госкомстата 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей (образец)

Многие хозяйственные операции предполагают, что товарно-материальные ценности могут передаваться без передачи права собственности. Такие операции могут касаться процедур ремонта, модернизации, хранения, переработки давальческого сырья и т.д.

Рубрика: Первичные документы

Инвентаризация

Инвентаризация на предприятии независимости от формы собственности проводиться с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Во время инвентаризации актов и обязательств проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, соответствие критериям признания и оценка.

Рубрика: Первичные документы

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам