Справка ОК-5

Справка ОК-5 – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справка формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. Такая справка предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме. Справку ОК-5 можно также сгенерировать на Портале Дія.

Форма ОК-5

Пенсійний фонд України

Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного соціального страхування

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАСТРАХОВАНУ ОСОБУ

Прізвище, ім’я, по батькові: __________________________________

Номер облікової картки застрахованої особи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серія та номер паспорта:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індивідуальні відомості про застраховану особу надаються за періоди, наявні в Реєстрі застрахованих осіб:

Відомості про страхувальників застрахованої особи:

Код

Філія

Право-наступник

Орган ПФУ

Орган ДФС

За рішенням суду

Найменування страхувальника

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітний рік: __________

Страхувальник

Відомості за звітний місяць (чисельник — сума заробітку для нарахування пенсії (грн) (у тому числі доплата до мінімальної заробітної плати); знаменник — ліва частина: кількість днів трудових або цивільно-правових відносин, проходження військової служби в місяці; знаменник — права частина: позначка про сплату страхових внесків)

код

філія

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для пенсії, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

Усього за рік: 00.00 грн                          Усього за рік для пенсії: 00.00 грн

Звітний рік

Страху-вальник

Відомості щодо спеціального стажу (за наявності даних за періоди до 2009 року включно)

код

філія

з/п

код підстави для обліку спецстажу

місяць завершення

одиниця виміру

норма тривалості

сезон

дні

нормо-зміни

години

хвилини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звітний період

Страху­вальник

Відомості за звітний рік щодо спеціального стажу
(за наявності даних за періоди з 2010 року включно)

місяць

рік

код

філія

№ з/п

код підстави для обліку спеціального стажу

початок періоду

кінець періоду

варіант необхідної одиниці виміру

номер наказу

дата наказу

сезон

дні

нормо- зміни

години

хвилини

                             

 

Страхувальник

Відомості за звітний рік щодо БСВ
(за наявності даних за періоди до 2009 року включно)

звітний рік

код

філія

код підстави БСВ

тривалість стажу

місяців

днів

 

 

 

 

 

 

 

Звітний період

Страхувальник

Відомості за звітний рік щодо БСВ
(за наявності даних за періоди з 2010 року включно)

місяць

рік

код

філія

№ з/п

код підстави для обліку стажу БСВ

початок періоду

кінець періоду

тривалість стажу, повних

місяців

днів

 

Звітний рік: __________

№ з/п

Дата укладання договору

Відомості за звітний рік про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь (за наявності даних: чисельник — сума,
з якої сплачено добровільні внески для нарахування пенсії (грн);
знаменник — позначка про сплату страхових внесків)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього, грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страховий стаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за рік: 00.00 грн                          Усього за рік для пенсії: 00.00 грн

П. І. Б. (№ ОК ЗО: номер облікової картки застрахованої особи)    Дата формування виписки: ___.___._____ р.

Спеціаліст                          ____________________           ______________________________

                                                                           (підпис)                                                               (П. І. Б.)

                                                                                                                                                          М. П.

Начальник відділу             ____________________           ______________________________

                                                                           (підпис)                                                               (П. І. Б.)

 

{Додаток 4 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}

Другие документы данной рубрики

Название

Справка об отсутствии задолженности

Справка содержит информацию об отсутствии задолженности по налоговым и другим платежам в бюджет. Предлагаем образец справки об отсутствии налоговой задолженности для тендера.

Рубрика: Для бухгалтера

Фискальный чек

Фискальный чек – документ установленной формы, созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный фискальный чек) регистратором расчетных операций или программным регистратором расчетных операций.

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов на уплату единого налога.

Рубрика: Для бухгалтера

Передаточный акт

Передаточный акт составляется в случае реорганизации предприятия и утверждается собственником и правопреемником

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление на налоговую социальную льготу

Заявление о применении налоговой социальной льготы подает работник работодателю, указав основание для применения такой льготы.

Рубрика: Для бухгалтера

Справка ОК-7

Справка ОК-7 формируется за период с 2011 г. и содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж. Указанная справка выдается территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме, позволяющей проверить страховой стаж работника, согласно которому определяют, каким будет процент начисления сумм. Как правило, используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных или начисления пособия по безработице и прочее. Справку ОК-7 можно также получить онлайн через интернет на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Товарный чек (бланк)

Товарный чек – расчетный документ, используемый субъектами хозяйствования, которые не обязаны применять РРО. Законодательно утвержденной формы товарного чека нет, однако он должен содержать определенные обязательные реквизиты. Далее приводим шаблон пустого бланка товарного чека.

Рубрика: Для бухгалтера

«Нулевая» декларация о доходах + образец заполнения

«Нулевое» (одноразовое) декларирование проводится с сентября 2021 по март 2022 года в рамках программы «налоговой амнистии».

Рубрика: Для бухгалтера

Больничный лист (листок нетрудоспособности), бланк + образец заполнения

С 1 мая 2021 действует электронный больничный. Параллельно с ним определенное время будет действовать и бумажная форма. Со временем останется только электронная. Врач вносит больничный в базу в системе EHealth, подписывает электронной подписью. Бухгалтер будет получать доступ к больничным в базе и подавать в электронной форме заявление-расчет больничных в ФСС. Предлагаем ознакомиться, как выглядит и как заполнить больничный лист в Украине.

Рубрика: Для бухгалтера

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам