Справка об отсутствии задолженности

Справка содержит информацию об отсутствии задолженности по налоговым и другим платежам в бюджет. Предлагаем образец справки об отсутствии налоговой задолженности для тендера.

Довідка формується автоматично за даними інформаційних систем ДФС. Системою перевіряється наявність боргу як за основним, так і за неосновним місцем обліку. За наявності у платника податкового боргу, автоматично буде сформовано відмову у наданні довідки.

Подати електронну заяву про видачу довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв можна через Електронний кабінет платника.

У заяві обов'язково зазначається нормативно-правовий акт, яким визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу та найменування установи, до якої довідку буде подано.

Термін дії довідки 10 календарних днів.

Бланк заяви про видачу довідки про відсутність заборгованості

ЗАЯВА
про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

1. Найменування контролюючого органу, до якого подається заява

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2. Інформація про платника:

код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер

облікової картки платника податків* ____________________________________________________

найменування / прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________

_______________________________________________

податкова адреса _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

електронна адреса __________________________________ телефон __________________________

3. Довідку прошу надати відповідно до вимог:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття)

4. Довідку буде подано до:

____________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

5. Форма надання довідки:

 електронна                        паперова

6. Станом на день звернення триває процес оскарження в адміністративному або судовому порядку суми грошового зобов’язання:

 так                                      ні

________________________________

(посада (для юридичних осіб))

 

_______________

(підпис)

 

_____________________________

(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

__________
* Серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Бланк довідки про відсутність заборгованості

ДОВІДКА*
про відсутність заборгованості з платежів,
контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

від «____» _________________ 20___ року № _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

(найменування контролюючого органу**)

Платник ____________________________________________________________________________

(код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків***)

____________________________________________________________________________________

(найменування / прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________________________________________________________

(податкова адреса)

станом на «____» _________________ 20___ року не має податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстроченої, відстроченої, реструктуризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Довідка надається відповідно до

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(назва нормативно-правового акта, його номер та дата прийняття)

для подання до

____________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) буде подано довідку)

Дійсна протягом десяти календарних днів включно до «____» _________________ 20___ року.

Керівник (його заступник
або уповноважена особа)
контролюючого органу

 

 

 

_________________

(підпис)

 

 

 

 

____________________________

(ініціали, прізвище)

Посадова особа контролюючого органу

 

 

_________________

(підпис)

 

 

 

____________________________

(ініціали, прізвище)

М. П.

 

Другие документы данной рубрики

Название

Справка ОК-5

Справка ОК-5 – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справка формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. Такая справка предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме. Справку ОК-5 можно также сгенерировать на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Фискальный чек

Фискальный чек – документ установленной формы, созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный фискальный чек) регистратором расчетных операций или программным регистратором расчетных операций.

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов на уплату единого налога.

Рубрика: Для бухгалтера

Передаточный акт

Передаточный акт составляется в случае реорганизации предприятия и утверждается собственником и правопреемником

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление на налоговую социальную льготу

Заявление о применении налоговой социальной льготы подает работник работодателю, указав основание для применения такой льготы.

Рубрика: Для бухгалтера

Справка ОК-7

Справка ОК-7 формируется за период с 2011 г. и содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж. Указанная справка выдается территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме, позволяющей проверить страховой стаж работника, согласно которому определяют, каким будет процент начисления сумм. Как правило, используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных или начисления пособия по безработице и прочее. Справку ОК-7 можно также получить онлайн через интернет на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Товарный чек (бланк)

Товарный чек – расчетный документ, используемый субъектами хозяйствования, которые не обязаны применять РРО. Законодательно утвержденной формы товарного чека нет, однако он должен содержать определенные обязательные реквизиты. Далее приводим шаблон пустого бланка товарного чека.

Рубрика: Для бухгалтера

«Нулевая» декларация о доходах + образец заполнения

«Нулевое» (одноразовое) декларирование проводится с сентября 2021 по март 2022 года в рамках программы «налоговой амнистии».

Рубрика: Для бухгалтера

Больничный лист (листок нетрудоспособности), бланк + образец заполнения

С 1 мая 2021 действует электронный больничный. Параллельно с ним определенное время будет действовать и бумажная форма. Со временем останется только электронная. Врач вносит больничный в базу в системе EHealth, подписывает электронной подписью. Бухгалтер будет получать доступ к больничным в базе и подавать в электронной форме заявление-расчет больничных в ФСС. Предлагаем ознакомиться, как выглядит и как заполнить больничный лист в Украине.

Рубрика: Для бухгалтера

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам