«Нулевая» декларация о доходах + образец заполнения

«Нулевое» (одноразовое) декларирование проводится с сентября 2021 по март 2022 года в рамках программы «налоговой амнистии».

З 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування громадянами України активів (розміщених на території України та/або за її межами), які належать їм на правах власності та з яких, відповідно до вимог законодавства та/або міжнародних договорів, не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори.

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування відбувається шляхом подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації до Державної податкової служби України через приватну частину Електронного кабінету у розділі «Одноразова (спеціальна) добровільна декларація».

Зразок «нульової» декларації

ПРИКЛАД                                                                                                                                                                               Одноразова (спеціальна) декларація, що подається до Державної податкової служби України з 1 вересня 2021 року по 1 березня 2022 року

 

                       

 

Відмітка про одержання
(дата, вхідний номер)

 

 

 

 

 

 

                       

 

                       

 

                       

 

                       

 

ОДНОРАЗОВА (СПЕЦІАЛЬНА) ДОБРОВІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

                                                                                                                                                                                                        Форма

                       

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

                       

 

Тип декларації:

 

v

Звітна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЛАТНИКА ЗБОРУ

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) платника податку:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган

 

і мають відмітку у паспорті)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Податкова адреса (місце проживання) платника податку:

 

Країна:

     

Україна

 

Область:

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район / ТТГ

 

 

 

Населенний пункт / Район міста:

м. Київ

 

Вулиця:

                   

А. Барбюса

 

Номер будинку:

 

 

 

5

Корпус:

 

 

 

 

 

Номер квартири:

13

 

 

                                                               

 

 Резидентський статус платника податку на дату подання декларації:

 

 

 

             

v

резидент

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

ОБ'ЄКТИ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗБОРУ З ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ (далі - одноразовий збір):

          

   

ІІІ.  ВАЛЮТНІ ЦІННОСТІ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

2

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

ІV.  ОБ'ЄКТИ НЕРУХОМОГО МАЙНА - ЗЕМЕЛЬНІ  ДІЛЯНКИ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

V.  НЕРУХОМЕ МАЙНО, ВІДМІННЕ ВІД ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

VI.  РУХОМЕ МАЙНО - ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

VII.  РУХОМЕ МАЙНО, КРІМ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

VIIІ.  ЧАСТКА (ПАЙ) У МАЙНІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ АБО В УТВОРЕННЯХ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ІНШІ КОРПОРАТИВНІ ПРАВА, МАЙНОВІ ПРАВА НА ОБ'ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 
   

 

 

IX.  ЦІННІ ПАПЕРИ АБО ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 
   

 

 

X.  Права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди, не пов'язані із правом власності на цінні папери, частки (паї) у майні юридичних осіб та/або в утвореннях без статусу юридичної особи

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 
   

 

 

ХI.  ІНШІ АКТИВИ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

1

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

ХII. ЗАГАЛЬНА СУМА ЗАДЕКЛАРОВАНИХ АКТИВІВ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ОДНОРАЗОВОГО ЗБОРУ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

УСЬОГО

 

 
   

 

 

ХIIІ. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТОЧНЕННЯ СУМ ОДНОРАЗОВОГО ЗБОРУ РАНІШЕ ПОДАНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

 

Код рядка

 

 

1

 

 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

v

 

 

 
   

 

 

v

 

 

 
   

 

 

v

 

 

 
 

 

 

v

 

 

 
   

 

 

v

 

 

 
   

 

 
 

 

 

1

При поданні уточнюючої одноразової (спеціальної) декларації на підставі повідомлення зазначається номер такого повідомлення:

 

 
   

 

 

2

Заповнюється за бажанням платника податку

 

 

3

Кожний вид активу та тип об'єкта зазначається окремим рядком, шляхом додавання рядка

 

 

4

Класифікація валютних цінностей, банківських металів зазначається відповідно до Класифікатора іноземних валют НБУ

 

 

5

Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації

 

 

6

Декларант зобов'язаний додати засвідчені належним чином копії документів, що підтверджують вартість об'єктів декларування

 

 

7

Декларант може додати відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії, що підтверджують вартість об'єктів декларування, які знаходяться (зареєстровані) на території України, та зобов'язаний документально підтвердити вартість об'єктів, які знаходяться (зареєстровані) за межами України

 

 
   

 

 

Відмітка про наявність додатків:

 

 
   

 

 
   

 

 

Дата подання декларації:

 

 
   

 

 
   

 

 

   Фізична особа - декларант

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Другие документы данной рубрики

Название

Справка ОК-5

Справка ОК-5 – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справка формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. Такая справка предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме. Справку ОК-5 можно также сгенерировать на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Справка об отсутствии задолженности

Справка содержит информацию об отсутствии задолженности по налоговым и другим платежам в бюджет. Предлагаем образец справки об отсутствии налоговой задолженности для тендера.

Рубрика: Для бухгалтера

Фискальный чек

Фискальный чек – документ установленной формы, созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный фискальный чек) регистратором расчетных операций или программным регистратором расчетных операций.

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов на уплату единого налога.

Рубрика: Для бухгалтера

Передаточный акт

Передаточный акт составляется в случае реорганизации предприятия и утверждается собственником и правопреемником

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление на налоговую социальную льготу

Заявление о применении налоговой социальной льготы подает работник работодателю, указав основание для применения такой льготы.

Рубрика: Для бухгалтера

Справка ОК-7

Справка ОК-7 формируется за период с 2011 г. и содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж. Указанная справка выдается территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме, позволяющей проверить страховой стаж работника, согласно которому определяют, каким будет процент начисления сумм. Как правило, используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных или начисления пособия по безработице и прочее. Справку ОК-7 можно также получить онлайн через интернет на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Товарный чек (бланк)

Товарный чек – расчетный документ, используемый субъектами хозяйствования, которые не обязаны применять РРО. Законодательно утвержденной формы товарного чека нет, однако он должен содержать определенные обязательные реквизиты. Далее приводим шаблон пустого бланка товарного чека.

Рубрика: Для бухгалтера

Больничный лист (листок нетрудоспособности), бланк + образец заполнения

С 1 мая 2021 действует электронный больничный. Параллельно с ним определенное время будет действовать и бумажная форма. Со временем останется только электронная. Врач вносит больничный в базу в системе EHealth, подписывает электронной подписью. Бухгалтер будет получать доступ к больничным в базе и подавать в электронной форме заявление-расчет больничных в ФСС. Предлагаем ознакомиться, как выглядит и как заполнить больничный лист в Украине.

Рубрика: Для бухгалтера

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам