Исковое заявление о расторжении брака. Инструкция по заполнению

По общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика. В то же время, согласно ч.2 ст. 28 ГКУ «иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также в случае, если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания кого-либо из них.» В таком случае к исковому заявлению необходимо приложить документ (документы), подтверждающий право истца на предъявление иска по своему месту жительства.

Судовий збір за подання заяви про розірвання шлюбу складає 0,4 мінімальних заробітних плати, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому подано позов. Актуальні ставки судового збору за посиланням.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Судовий збір: ______

ПОЗОВНА ЗАЯВА ПРО РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу) (копія свідоцтва про шлюб додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (або діти), _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Відповідно до частини першої статті 21 Сімейного кодексу України (далі — СКУ) шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Згідно з частиною першою статті 27 СКУ  державна  реєстрація  шлюбу  встановлена  для забезпечення стабільності відносин між жінкою та  чоловіком,  охорони  прав  та інтересів  подружжя,  їхніх дітей,  а також в інтересах держави та суспільства.

В той же час згідно з частиною третьою статті 56 СКУ кожен з подружжя має право припинити шлюбні відносини.

Відповідно до частини другої статті 104 СКУ шлюб припиняється внаслідок його розірвання. А саме, шлюб  припиняється  внаслідок  його  розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду,  відповідно до  статті 110 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 110 СКУ позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений одним із подружжя.

Відповідно до частини другої статті 112 СКУ  суд постановляє рішення про розірвання  шлюбу,  якщо  буде встановлено, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу  суперечило б інтересам одного з них,  інтересам  їхніх  дітей,  що  мають істотне значення.

Вважаю, що подальше моє спільне життя з Відповідачем неможливе і суперечитиме як моїм інтересам, так і інтересам дитини. Свою позицію обґрунтовую наступним.

(Тут необхідно викласти обставини, через які Ви вважаєте подальше продовження шлюбу неможливим: фактичне припинення шлюбних відносин, байдужість відповідача до проблем сім’ї, неучасть у вихованні дітей, відповідач не бере участі у матеріальному забезпеченні сім’ї, витратах на дітей тощо.)

Сам Відповідач проти розлучення заперечує, подавати спільну заяву про розірвання шлюбу в порядку ст. 109 Сімейного кодексу України відмовився, тому я змушена (змушений) звернутися до суду з позовною заявою.

Відповідно до пункту 4 частини 6 статті 19 Цивільного процесуального Кодексу справи про розірвання шлюбу відносяться до малозначних справ.

Згідно з частиною першою статті 274 ЦПК малозначні справи розглядаються судом у порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини першої статті 276  ЦПК клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

Зважаючи на викладене вище та керуючись ст.ст. 56, 104, 106, 109 та 110 Сімейного кодексу України та ст.ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184, 274, 276 Цивільного процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

  1. Прийняти цю позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.
  2. Розглянути справу про розірвання шлюбу між мною та Відповідачем у порядку спрощеного позовного провадження.
  3. Розірвати шлюб між мною та Відповідачем, ________(ПІБ), зареєстрований «_»______ ___ року у відділі реєстрації актів цивільного стану ________________.
  4. Судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покласти на Відповідача.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про шлюб.
  2. Копія свідоцтва про народження __________(ПІБ дитини).
  3. Копія позовної заяви та доданих до неї документів для Відповідача.
  4. Квитанція про сплату судового збору.

 

“___”_______ ____ року.                                              __________ /_____________________/

 

Другие документы данной рубрики

Название

Заявление о предоставлении права на брак. Инструкция по заполнению

Согласно ст.22 Семейного Кодекса Украины брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка, который продолжает учебу. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.199 Семейного Кодекса Украины, если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о разделе совместного имущества супругов. Инструкция по заполнению

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Украины жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.84 Семейного кодекса Украины жена имеет право на содержание от мужа во время беременности. Жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа - отца ребенка до достижения ребенком трех лет. Если ребенок имеет недостатки физического или психического развития, жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа до достижения ребенком шести лет. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что супруг может оказывать материальную помощь. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, в том числе, и в случае расторжения брака. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов. Инструкция по заполнению

Согласно ст.192 Семейного кодекса Украины размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка в части от доходов ответчика. Инструкция по заполнению заявления

Иск о взыскании алиментов может подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Совместное заявление супругов, имеющих детей, о расторжении брака. Инструкция по заполнению

Статья 109 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность расторжения брака по решению суда на основании совместного заявления супругов, имеющих детей.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о лишении родительских прав. Инструкция по заполнению

Согласно статье 164 Семейного кодекса Украины Мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он:

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об определении места проживания ребенка. Инструкция по заполнению

Согласно ст. 160 Семейного кодекса Украины место проживания ребенка, не достигшего десяти лет, определяется по соглашению родителей. Место жительства ребенка, достигшего десяти лет, определяется по общему согласию родителей и самого ребенка.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Инструкция по заполнению заявления

Суд по заявлению получателя определяет размер алиментов в твердой денежной сумме. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за другой период. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам