Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка, который продолжает учебу. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.199 Семейного Кодекса Украины, если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь.

Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

Аліменти можна стягувати у твердій грошовій сумі, в інших випадках аліменти стягуються в частці від доходу.

При визначенні розміру аліментів з одного з батьків суд бере до уваги можливість надання утримання другим з батьків, своїми дружиною, чоловіком та повнолітніми дочкою, сином.

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Позивачі звільняються від сплати судового збору у справах про стягнення аліментів (п.3 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір»).

Аліменти присуджуються з дня пред’явлення позову. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

Третя особа: ________(ПІБ дитини)

адреса:________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

 

 

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, що продовжує навчання

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Наразі дитина (діти) проживає зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою ________ (назва органу) __ _____ ____ року (копія додається).

З «_» _______ ___ року дитина навчається на денному відділенні _____________ (вказати назву закладу). Строк закінчення навчання – «_»______ _____року.

Я працюю, мій заробіток становить _____ гривень на місяць, що підтверджується довідкою про доходи (копія додається). Проте цих коштів не вистачає на утримання мене та дитини.

Згідно з вимогами ст. 199 СК України, якщо повнолітні донька чи син продовжують навчання і у зв'язку із цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати таку допомогу. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 200 СК України, суд визначає розмір аліментів на повнолітніх дітей з урахуванням обставин, зазначених у ст. 182 цього Кодексу. 

Враховуючи те, що ____ навчається на стаціонарній формі навчання у навчальному закладі, не має ніякого джерела доходів, а знаходиться на утриманні матері, вона (він) потребує матеріальної допомоги. Враховуючи те, що відповідач не є інвалідом, знаходиться у працездатному віці, він зобов'язаний та має можливість утримувати свою повнолітню дитину – ____, яка продовжує навчання та потребує матеріальної допомоги.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 182, 191, 199, 200  СК України, ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК, - 

ПРОШУ:

  • 1.Щомісячно стягувати з Відповідача, «__»________ року народження, уродженого у м.________, на мою користь аліменти на утримання _____, «__»________ року народження, як повнолітньої дитини, що продовжує навчання, у розмірі 1/3 частини від усіх видів його заробітку, починаючи стягнення з «__» _____ ____ року і до закінчення дитиною навчання - до «__» _____ ____року.
  • 2.Допустити негайне виконання рішення суду у частині стягнення аліментів за один місяць.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Довідка з житлово-експлуатаційних органів про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.
  4. Довідка про доходи Позивача.
  5. Довідка про навчання дитини.
  6. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

 

«_»_______ ____року                                           /____/ __________(підпис)

Другие документы данной рубрики

Название

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.84 Семейного кодекса Украины жена имеет право на содержание от мужа во время беременности. Жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа - отца ребенка до достижения ребенком трех лет. Если ребенок имеет недостатки физического или психического развития, жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа до достижения ребенком шести лет. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что супруг может оказывать материальную помощь. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, в том числе, и в случае расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о лишении родительских прав. Инструкция по заполнению

Согласно статье 164 Семейного кодекса Украины Мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он:

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка в части от доходов ответчика. Инструкция по заполнению заявления

Иск о взыскании алиментов может подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Заявление о предоставлении права на брак. Инструкция по заполнению

Согласно ст.22 Семейного Кодекса Украины брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об определении места проживания ребенка. Инструкция по заполнению

Согласно ст. 160 Семейного кодекса Украины место проживания ребенка, не достигшего десяти лет, определяется по соглашению родителей. Место жительства ребенка, достигшего десяти лет, определяется по общему согласию родителей и самого ребенка.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Инструкция по заполнению заявления

Суд по заявлению получателя определяет размер алиментов в твердой денежной сумме. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за другой период.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Совместное заявление супругов, имеющих детей, о расторжении брака. Инструкция по заполнению

Статья 109 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность расторжения брака по решению суда на основании совместного заявления супругов, имеющих детей.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов. Инструкция по заполнению

Согласно ст.192 Семейного кодекса Украины размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о расторжении брака. Инструкция по заполнению

По общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика. В то же время, согласно ч.2 ст. 28 ГКУ «иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также в случае, если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания кого-либо из них.» В таком случае к исковому заявлению необходимо приложить документ (документы), подтверждающий право истца на предъявление иска по своему месту жительства.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о разделе совместного имущества супругов. Инструкция по заполнению

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Украины жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам