Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.84 Семейного кодекса Украины жена имеет право на содержание от мужа во время беременности. Жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа - отца ребенка до достижения ребенком трех лет. Если ребенок имеет недостатки физического или психического развития, жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа до достижения ребенком шести лет. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что супруг может оказывать материальную помощь. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, в том числе, и в случае расторжения брака.

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача. В одній позовній заяві можна поєднати дві вимоги: про стягнення аліментів на утримання дружини та про стягнення аліментів на утримання дитини (дітей).

Позивачі звільняються від сплати судового збору у справах про стягнення аліментів (п.3 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір»).

Розмір аліментів визначається судом. Зазвичай, аліменти на утримання дружини становлять 1/6 – ¼ заробітку відповідача.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

 

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання дружини

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Наразі дитина (діти) проживає зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї, виданою ________ (назва органу) __ _____ ____ року (копія додається). Проте Відповідач  добровільно не надає мені матеріальної допомоги.

Вважаю, що відповідач має можливість сплачувати аліменти на мене, як дружину, у якої проживає дитина, оскільки  знаходиться у працездатному віці та може працювати. Я наразі не працюю, доглядаю дитину. Єдиним моїм джерелом доходу є соціальні виплати.

Відповідно до частини 1,2 статті 75 Сімейного Кодексу України дружина, чоловік повинні матеріально підтримувати один одного. Право на утримання (аліменти) має той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

Відповідно до статті 76 СК розірвання шлюбу не припиняє права особи на утримання, яке виникло у неї під час шлюбу.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 84 СК України, дружина, з якою проживає дитина, має право на утримання від чоловіка - батька дитини, до досягнення дитиною трьох років. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 77 СК України, за рішенням суду аліменти присуджуються одному з подружжя, як правило, у грошовій формі. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 79 СК України, аліменти на одного з подружжя присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви. Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст. 80 СК України, аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого подружжя з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 77, 79, 80, 84 СК України, ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК, -

ПРОШУ:

Стягувати щомісячно з Відповідача, «__»________ року народження, уродженого у м._________, на мою користь, «__»_______ року народження, уродженої у м.______, аліменти на моє утримання, як дружини, у розмірі 1/4 частини від усіх видів його заробітку, починаючи стягнення з дня подання позовної заяви до досягнення дитиною - _______, «__»_________ року народження, трьох років.

Додатки:

1.Копія свідоцтва про одруження;

  1. Копія свідоцтва про народження ______;
  2. Довідка із _________ районного управління соціального захисту населення про розмір отримуваної допомоги.
  3. Довідка з житлово-експлуатаційних органів про знаходження дитини (дітей) на утриманні заявника.
  4. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

 

«_»_______ ____року                                                     /____/ __________(підпис

Другие документы данной рубрики

Название

Исковое заявление о лишении родительских прав. Инструкция по заполнению

Согласно статье 164 Семейного кодекса Украины Мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он:

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка в части от доходов ответчика. Инструкция по заполнению заявления

Иск о взыскании алиментов может подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Заявление о предоставлении права на брак. Инструкция по заполнению

Согласно ст.22 Семейного Кодекса Украины брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об определении места проживания ребенка. Инструкция по заполнению

Согласно ст. 160 Семейного кодекса Украины место проживания ребенка, не достигшего десяти лет, определяется по соглашению родителей. Место жительства ребенка, достигшего десяти лет, определяется по общему согласию родителей и самого ребенка.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Инструкция по заполнению заявления

Суд по заявлению получателя определяет размер алиментов в твердой денежной сумме. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за другой период.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка, который продолжает учебу. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.199 Семейного Кодекса Украины, если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Совместное заявление супругов, имеющих детей, о расторжении брака. Инструкция по заполнению

Статья 109 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность расторжения брака по решению суда на основании совместного заявления супругов, имеющих детей.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов. Инструкция по заполнению

Согласно ст.192 Семейного кодекса Украины размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о расторжении брака. Инструкция по заполнению

По общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика. В то же время, согласно ч.2 ст. 28 ГКУ «иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также в случае, если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания кого-либо из них.» В таком случае к исковому заявлению необходимо приложить документ (документы), подтверждающий право истца на предъявление иска по своему месту жительства.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о разделе совместного имущества супругов. Инструкция по заполнению

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Украины жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам