Исковое заявление об уменьшении размера алиментов. Инструкция по заполнению

Согласно ст.192 Семейного кодекса Украины размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Позов про зменшення розміру аліментів  подається за місцем проживання відповідача (отримувача аліментів). Це позов майнового характеру, тому судовий збір за його подання складає 1% ціни позову (розміру, на який позивач просить суд зменшити аліменти), але не менше 0,4 прожиткових мінімумів для працездатної особи, встановлених на 1 січня року, в якому подається позов, і не більше 5 прожиткових мінімумів. Актуальні ставки судового сбору тут.

До позовної заяви необхідно додати документи, які підтверджують право платника аліментів на зменшення їх розміру (медичні довідки, довідки про доходи, документи, що підтверджують зміну сімейного стану, наявність інших утриманців тощо).

Всі документи до заяви додаються в копіях, крім квитанції про сплату судового збору. Оригінали слід взяти із собою в суд. До заяви додаються копія позову та всіх доданих до нього документів для направлення відповідачу. Позов можна подати особисто, або направити поштою, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

Ціна позову: ____ грн..

Судовий збір: ____ грн..

 

 

 

 

Позовна заява про зменшення розміру аліментів на утримання неповнолітньої дитини

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Після розлучення дитина залишилась проживати з Відповідачем. Рішенням ________ суду від «__»______ ____ року було задоволено позов Відповідача до мене про стягнення аліментів у розмірі ___ від всіх видів мого заробітку (або у розмірі ____грн.).

Наразі обставини змінилися таким чином, що я не в змозі сплачувати аліменти на утримання моєї неповнолітньої дитини у вказаному розмірі.

(вказати такі обставини: я втратив роботу, розмір моїх доходів суттєво зменшився, тому сплата аліментів в колишньому розмірі ставить мене у дуже скрутне матеріальне становище; стан мого здоров’я суттєво погіршився, необхідні додаткові витрати на лікування; я одружився, в мене народилися діти, яких я маю також утримувати тощо).

Вказані обставини підтверджуються документами:___________.

Відповідно до частини першої статті 192 Сімейного кодексу України розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

Тому вважаю свої вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст. 192 СК України, ст. ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України, -

ПРОШУ:

  1. Зменшити розмір аліментів, що стягуються з мене на підставі рішення ________ суду від «_»______ ____ року на користь __________ (ПІБ відповідача) на утримання моєї неповнолітньої дитини _____________ ______ року народження з ____ до ____ від усіх видів мого заробітку (або з ___ до ____ грн.) щомісяця.

Додатки:

  1. Копія рішення суду  про розірвання шлюбу.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Копія рішення суду про стягнення аліментів
  4. Довідка про доходи.
  5. Копії документів, що підтверджують право на зменшення розміру аліментів: висновок лікаря, свідоцтва про народження інших дітей, копії рішень суду про стягнення аліментів на користь інших осіб тощо.
  6. Квитанція про сплату судового збору.
  7. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

 

«_»_______ ____року                                           /____/ __________(підпис)

Другие документы данной рубрики

Название

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.84 Семейного кодекса Украины жена имеет право на содержание от мужа во время беременности. Жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа - отца ребенка до достижения ребенком трех лет. Если ребенок имеет недостатки физического или психического развития, жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа до достижения ребенком шести лет. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что супруг может оказывать материальную помощь. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, в том числе, и в случае расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о лишении родительских прав. Инструкция по заполнению

Согласно статье 164 Семейного кодекса Украины Мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он:

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка в части от доходов ответчика. Инструкция по заполнению заявления

Иск о взыскании алиментов может подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Заявление о предоставлении права на брак. Инструкция по заполнению

Согласно ст.22 Семейного Кодекса Украины брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об определении места проживания ребенка. Инструкция по заполнению

Согласно ст. 160 Семейного кодекса Украины место проживания ребенка, не достигшего десяти лет, определяется по соглашению родителей. Место жительства ребенка, достигшего десяти лет, определяется по общему согласию родителей и самого ребенка.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Инструкция по заполнению заявления

Суд по заявлению получателя определяет размер алиментов в твердой денежной сумме. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за другой период.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка, который продолжает учебу. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.199 Семейного Кодекса Украины, если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Совместное заявление супругов, имеющих детей, о расторжении брака. Инструкция по заполнению

Статья 109 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность расторжения брака по решению суда на основании совместного заявления супругов, имеющих детей.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о расторжении брака. Инструкция по заполнению

По общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика. В то же время, согласно ч.2 ст. 28 ГКУ «иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также в случае, если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания кого-либо из них.» В таком случае к исковому заявлению необходимо приложить документ (документы), подтверждающий право истца на предъявление иска по своему месту жительства.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о разделе совместного имущества супругов. Инструкция по заполнению

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Украины жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам