Исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка в твердой денежной сумме. Инструкция по заполнению заявления

Суд по заявлению получателя определяет размер алиментов в твердой денежной сумме. Размер алиментов, определенный судом или по договоренности между родителями в твердой денежной сумме, ежегодно подлежит индексации в соответствии с законом, если плательщик и получатель алиментов не договорились об ином. По заявлению получателя алиментов индексация может быть осуществлена судом за другой период. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Законодавством визначений мінімальний гарантований розмір аліментів  - 50% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.

Позов про стягнення аліментів може подаватися як за місцем проживання відповідача, так і за місцем проживання позивача.

Позивачі звільняються від сплати судового збору у справах про стягнення аліментів (п.3 ч.1 ст.5 ЗУ «Про судовий збір»).

Позов про стягнення аліментів на утримання дитини можна подати як до, так і після розірвання шлюбу, а також у тому разі, якщо батьки не перебували у зареєстрованому шлюбі.  У зразку наведений позов про стягнення аліментів після розірвання шлюбу батьками, якщо обставини є іншими, варто їх зазначити.

Аліменти присуджуються з дня пред’явлення позову. Аліменти за минулий час можуть бути присуджені, якщо позивач подасть суду докази того, що він вживав заходів щодо одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати у зв'язку з ухиленням останнього від їх сплати. У цьому разі суд може присудити аліменти за минулий час, але не більш як за три роки.

Позовну заяву слід роздрукувати у трьох екземплярах, якщо Ви плануєте подати її до суду особисто, або у двох, якщо направлятимете поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Всі документи до заяви додаються у копіях, у двох екземплярах (другий – для Відповідача), оригінали слід мати з собою у судовому засіданні.

Зразок позову

 

До __________(назва суду)

адреса: _________

 

 

 

Позивач: _______ (ПІБ позивача)

адреса: ____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

 

Відповідач: ________(ПІБ відповідача)

адреса: _____________

номер засобу зв'язку (телефон): _____

 

 

Ціна позову: ______(сукупність виплат за 6 місяців)

 

 

Позовна заява про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини

“__” ______ ___ року між мною та Відповідачем було зареєстровано шлюб, про що в Книзі реєстрації актів цивільного стану було зроблено запис № ___ та видано свідоцтво про шлюб № _____ відділом реєстрації актів цивільного стану _______________(вказати назву органу).

Рішенням суду від «_»_____ ___ року шлюб між мною і Відповідачем було розірвано (копія рішення додається).

Від цього шлюбу у нас є спільна дитина (діти): _____________ (ПІБ), ___ року народження (копія свідоцтва про народження додається).

Наразі дитина (діти) проживає зі мною, що підтверджується довідкою про склад сім’ї та зареєстрованих осіб, виданою ________ (назва органу) __ _____ ____ року (копія додається).

Відповідач жодної матеріальної допомоги на утримання дитини (дітей) не надає. Оскільки добровільно про сплату аліментів домовитися не вдалося, я змушена (змушений) звертатися до суду з позовом про стягнення з Відповідача аліментів.

Згідно з вимогами ст. 180 СК України, батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Згідно із вимогами. 1 ст. 184 СК України Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. 

Відповідно до ч. 1 ст. 182 СК України, при визначенні розміру аліментів судом враховується стан здоров’я та матеріальне становище дитини, стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів.

(викласти обставини, які можуть вплинути на розмір аліментів, призначений судом: стан здоров’я дитини, особливості її розвитку, матеріальне становище сім’ї, де проживає дитина, побутові умови тощо).

Відповідач (зазначити необхідне): офіційно не працює, має нерегулярний дохід, приховує частину своїх доходів. Однак обставини свідчать, про матеріальну забезпеченість Відповідача. (навести факти, які свідчать, про матеріальну забезпеченість Відповідача: здійснення ним останнім часом великої покупки, його спосіб життя тощо).

Відповідно до частини третьої статті 182 СК суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

Щомісячно я витрачаю на утримання дитини ___ грн., а саме: ___ грн. на харчування, ____ на взуття та одяг, ____грн. на іграшки, ____ грн. на навчання тощо. Тому вважаю обгрунтованим розмір аліментів у сумі _____ грн.

Враховуючи те, що відповідач зобов’язаний утримувати дитину до досягнення нею повноліття, але добровільно матеріальної допомоги на утримання не надає, вважаю свої позовні вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 180, 182, 184 СК України, ст.ст. 4, 19, 23, 28, 175, 184 ЦПК України, -

ПРОШУ:

  1. Стягувати щомісячно з Відповідача,_______ (ПІБ), «__»_________ року народження, уродженого у м._________, на мою користь аліменти на утримання неповнолітньої дитини (дітей) – _______(ПІБ), «__» ________ року народження, у розмірі ____ грн.. з дня подання заяви і до досягнення ______(ПІБ дитини) повноліття.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
  2. Копія свідоцтва про народження дитини.
  3. Довідка про склад сім’ї та зареєстрованих осіб..
  4. Копії документів, що підтверджують витрати на дитину (за наявності).
  5. Копія позовної заяви та додатків для направлення Відповідачу.

 

«_»_______ ____року                                           /____/ __________(підпис)

Другие документы данной рубрики

Название

Заявление о предоставлении права на брак. Инструкция по заполнению

Согласно ст.22 Семейного Кодекса Украины брачный возраст для мужчин и женщин устанавливается в восемнадцать лет. Лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка, который продолжает учебу. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.199 Семейного Кодекса Украины, если совершеннолетние дочь, сын продолжают обучение и в связи с этим нуждаются в материальной помощи, родители обязаны содержать их до достижения двадцати трех лет при условии, что они могут предоставлять материальную помощь. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о разделе совместного имущества супругов. Инструкция по заполнению

В соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Украины жена и муж имеют право на раздел имущества, принадлежащего им на праве общей совместной собственности, независимо от расторжения брака.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги. Инструкция по заполнению заявления

Согласно ст.84 Семейного кодекса Украины жена имеет право на содержание от мужа во время беременности. Жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа - отца ребенка до достижения ребенком трех лет. Если ребенок имеет недостатки физического или психического развития, жена, с которой проживает ребенок, имеет право на содержание от мужа до достижения ребенком шести лет. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, имеет независимо от того, работает ли она, и независимо от ее материального положения, при условии, что супруг может оказывать материальную помощь. Право на содержание имеет беременная жена, а также жена, с которой проживает ребенок, в том числе, и в случае расторжения брака. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об уменьшении размера алиментов. Инструкция по заполнению

Согласно ст.192 Семейного кодекса Украины размер алиментов, определенный по решению суда или договоренностью между родителями, может быть со временем уменьшен или увеличен по решению суда по иску плательщика или получателя алиментов в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения или улучшения здоровья кого-то из них и в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка в части от доходов ответчика. Инструкция по заполнению заявления

Иск о взыскании алиментов может подаваться как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца. Больше информации об алиментах читайте здесь: https://prostopravo.com.ua/semya/stati/alimenty_na_rebenka_v_ukraine

Рубрика: Брак, развод, алименты

Совместное заявление супругов, имеющих детей, о расторжении брака. Инструкция по заполнению

Статья 109 Семейного кодекса Украины предусматривает возможность расторжения брака по решению суда на основании совместного заявления супругов, имеющих детей.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о лишении родительских прав. Инструкция по заполнению

Согласно статье 164 Семейного кодекса Украины Мать, отец могут быть лишены судом родительских прав, если она, он:

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление об определении места проживания ребенка. Инструкция по заполнению

Согласно ст. 160 Семейного кодекса Украины место проживания ребенка, не достигшего десяти лет, определяется по соглашению родителей. Место жительства ребенка, достигшего десяти лет, определяется по общему согласию родителей и самого ребенка.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Исковое заявление о расторжении брака. Инструкция по заполнению

По общему правилу иск подается в суд по месту жительства ответчика. В то же время, согласно ч.2 ст. 28 ГКУ «иски о расторжении брака могут предъявляться по зарегистрированному месту жительства или пребывания истца также в случае, если на его иждивении находятся малолетние или несовершеннолетние дети или если он не может по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам выехать к месту жительства ответчика. По договоренности супругов дело может рассматриваться по зарегистрированному месту жительства или пребывания кого-либо из них.» В таком случае к исковому заявлению необходимо приложить документ (документы), подтверждающий право истца на предъявление иска по своему месту жительства.

Рубрика: Брак, развод, алименты

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам