Расчетно-платежная ведомость

Форма № П-6 "Расчетно-платежная ведомость работника"

У Наказі Держкомстату від 05.12.2008 № 489 немає ні слова про умови, коли використання цієї форми є обов'язковим. З самої форми можна зробити тільки висновок, що це документ, який треба готувати щомісяця і за кожним працівником окремо.

Форма складається з шапки, де вказуються:

  • дата заповнення,
  • П.І.Б.,
  • табельний номер,
  • стать,
  • індивідуальний ідентифікаційний номер,
  • професія (посада) за класифікатором професій працівника,
  • кількість відпрацьованих ним днів (годин)
  • власне таблиці «Розрахункова платіжна відомість працівника» за відповідний місяць.

Таблиця містить дві загальні колонки:

  • нараховано (за видами оплат: в т.ч. фонд основної зарплати, додаткової зарплати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати та інші виплати, що не належать до фонду оплати праці в розрізі видів нарахувань)
  • утримано (за видами утримань: аванс, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО, профспілкові внески, аліменти, аванс в банк) і підсумкові рядки разом за період (місяць).

Форма № П-7 "Розрахунково-платіжна відомість (зведена)"

Ця відомість за складом інформації аналогічна попередній, проте відображає дані по нарахуваннях і утриманнях в цілому за місяць по організації.

На нашому сайті Ви можете скачати форму Розрахунково-платіжної відомості працівника і зведеної Розрахунково-платіжної відомості.

Типова форма N П-6 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

|                                 Код ЄДРПОУ|                    |

------------------------------------------------------------------

 Найменування підприємства (установи, організації)

------------------------------------------------------------------

|Дата  |  П.І.Б.  |Стать|Табельний|Індивіду-  |Професія, |Відпра-|

|запов-|          |     |номер    |альний     |посада    |цьовано|

|нення |          |     |         |ідентифіка-|(код за   |днів   |

|      |          |     |         |ційний     |Класифіка-|(годин)|

|      |          |     |         |номер      |тором     |       |

|      |          |     |         |           |професій  |       |

|------+----------+-----+---------+-----------+----------+-------|

|      |          |     |         |           |          |       |

------------------------------------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            працівника
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь       |           |   |                   |         |

|період:             |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Бухгалтер              ____________    __________________________
                          (підпис)                 П.І.Б.
 

 

 

                                      Типова форма N П-7

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України
                                      05.12.2008  N 489
 

 

------------------------------------------------------------------

                            |     Код ЄДРПОУ|                    |

----------------------------+---------------+--------------------|

 Найменування підприємства  |Дата заповнення|                    |

                            --------------------------------------
 

                 РОЗРАХУНКОВО-ПЛАТІЖНА ВІДОМІСТЬ
                            (зведена)
                    за _______________ 20__ р.
 

--------------------------------------------------------------------

| N |Нараховано за видами оплат  | N |          Утримано           |

|п/п|----------------------------|п/п|-----------------------------|

|   |  вид оплати    |нараховано,|   |  вид утримання    |утримано,|

|   |                |   грн.    |   |                   |  грн.   |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд основної   |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|1. |Тарифна ставка, |           |1. |Видано за I-у      |         |

|   |посадовий       |           |   |половину місяця    |         |

|   |оклад           |           |   |(аванс)            |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|2. |Комісійні від   |           |   |Внески на          |         |

|   |реалізації      |           |   |загальнообов'язкове|         |

|   |продукції       |           |   |державне соціальне |         |

|   |                |           |   |страхування:       |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|3. |Гонорар,        |           |2. |до Пенсійного      |         |

|   |авторська       |           |   |фонду              |         |

|   |винагорода      |           |   |                   |         |

|   |штатним         |           |   |                   |         |

|   |працівникам     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|4. |Оплата праці за |           |3. |до Фонду           |         |

|   |час перебування |           |   |зайнятості         |         |

|   |у відрядженні   |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|5. |Оплата за       |           |4. |до Фонду           |         |

|   |профнавчання    |           |   |соціального        |         |

|   |інших           |           |   |страхування з      |         |

|   |працівників     |           |   |тимчасової втрати  |         |

|   |                |           |   |працездатності     |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|6. |Вартість        |           |5. |Податок на доходи  |         |

|   |продукції,      |           |   |фізичних осіб      |         |

|   |виданої         |           |   |                   |         |

|   |працівникам при |           |   |                   |         |

|   |натуральній     |           |   |                   |         |

|   |формі оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|7. |Інші види       |           |6. |Профспілкові       |         |

|   |нарахувань      |           |   |внески             |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Фонд додаткової |           |7. |Аліменти           |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|8. |Премія          |           |8. |Аванс в банк       |         |

|   |                |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|9. |Відсоткові або  |           |9. |Каса (належить до  |         |

|   |комісійні       |           |   |видачі)            |         |

|   |винагороди      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|10.|Оплата роботи в |           |   |                   |         |

|   |надурочний час, |           |   |                   |         |

|   |святкові та     |           |   |                   |         |

|   |неробочі дні    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|11.|Оплата днів     |           |   |                   |         |

|   |відпочинку      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|12.|Індексація      |           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|13.|Компенсації     |           |   |                   |         |

|   |працівникам у   |           |   |                   |         |

|   |зв'язку з       |           |   |                   |         |

|   |порушенням      |           |   |                   |         |

|   |термінів виплати|           |   |                   |         |

|   |заробітної      |           |   |                   |         |

|   |плати           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|14.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |безкоштовний    |           |   |                   |         |

|   |проїзд          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|15.|Вартість        |           |   |                   |         |

|   |форменого одягу |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|16.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |поточний місяць |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|17.|Відпустка за    |           |   |                   |         |

|   |наступний       |           |   |                   |         |

|   |період          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|18.|Інші нарахування|           |   |                   |         |

|   |за              |           |   |                   |         |

|   |невідпрацьований|           |   |                   |         |

|   |час (простої,   |           |   |                   |         |

|   |медогляд та ін.)|           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|19.|Суміщення       |           |   |                   |         |

|   |професій        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|20.|Розширення зони |           |   |                   |         |

|   |обслуговування  |           |   |                   |         |

|   |або збільшення  |           |   |                   |         |

|   |обсягу робіт    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|21.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |обов'язків      |           |   |                   |         |

|   |тимчасово       |           |   |                   |         |

|   |відсутнього     |           |   |                   |         |

|   |працівника      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|22.|Робота у важких |           |   |                   |         |

|   |і шкідливих та  |           |   |                   |         |

|   |особливо важких |           |   |                   |         |

|   |і особливо      |           |   |                   |         |

|   |шкідливих умовах|           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|23.|Інтенсивність   |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|24.|Робота в нічний |           |   |                   |         |

|   |час             |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|25.|Керівництво     |           |   |                   |         |

|   |бригадою        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|26.|Висока          |           |   |                   |         |

|   |професійна      |           |   |                   |         |

|   |майстерність    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|27.|Класність водіям|           |   |                   |         |

|   |транспортних    |           |   |                   |         |

|   |засобів         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|28.|Високі          |           |   |                   |         |

|   |досягнення      |           |   |                   |         |

|   |праці           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|29.|Виконання       |           |   |                   |         |

|   |особливо        |           |   |                   |         |

|   |важливої роботи |           |   |                   |         |

|   |на певний       |           |   |                   |         |

|   |термін          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|30.|Знання та       |           |   |                   |         |

|   |використання в  |           |   |                   |         |

|   |роботі іноземної|           |   |                   |         |

|   |мови            |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|31.|Допуск до       |           |   |                   |         |

|   |державної       |           |   |                   |         |

|   |таємниці        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|32.|Дипломатичні    |           |   |                   |         |

|   |ранги,          |           |   |                   |         |

|   |персональні     |           |   |                   |         |

|   |звання службових|           |   |                   |         |

|   |осіб, ранги     |           |   |                   |         |

|   |державних       |           |   |                   |         |

|   |службовців,     |           |   |                   |         |

|   |кваліфікаційні  |           |   |                   |         |

|   |класи суддів    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|33.|Науковий        |           |   |                   |         |

|   |ступінь         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|34.|Нормативний час |           |   |                   |         |

|   |пересування у   |           |   |                   |         |

|   |шахті           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|35.|Робота на       |           |   |                   |         |

|   |територіях      |           |   |                   |         |

|   |радіоактивного  |           |   |                   |         |

|   |забруднення     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|36.|Інші надбавки та|           |   |                   |         |

|   |доплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|37.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати:        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|38.|Винагороди та   |           |   |                   |         |

|   |заохочення, що  |           |   |                   |         |

|   |мають           |           |   |                   |         |

|   |одноразовий     |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|39.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога, що має|           |   |                   |         |

|   |систематичний   |           |   |                   |         |

|   |характер        |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|40.|Виплати         |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|41.|Інші            |           |   |                   |         |

|   |заохочувальні та|           |   |                   |         |

|   |компенсаційні   |           |   |                   |         |

|   |виплати         |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |Інші виплати, що|           |   |                   |         |

|   |не належать до  |           |   |                   |         |

|   |фонду оплати    |           |   |                   |         |

|   |праці:          |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|42.|Допомоги та інші|           |   |                   |         |

|   |виплати, що     |           |   |                   |         |

|   |здійснюються за |           |   |                   |         |

|   |рахунок коштів  |           |   |                   |         |

|   |фондів          |           |   |                   |         |

|   |державного      |           |   |                   |         |

|   |соціального     |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|43.|Оплата перших 5 |           |   |                   |         |

|   |днів тимчасової |           |   |                   |         |

|   |непрацездатності|           |   |                   |         |

|   |за рахунок      |           |   |                   |         |

|   |коштів          |           |   |                   |         |

|   |підприємства    |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|44.|Дивіденди,      |           |   |                   |         |

|   |відсотки,       |           |   |                   |         |

|   |виплати за      |           |   |                   |         |

|   |паями           |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|45.|Витрати на      |           |   |                   |         |

|   |відрядження     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|46.|Матеріальна     |           |   |                   |         |

|   |допомога        |           |   |                   |         |

|   |разового        |           |   |                   |         |

|   |характеру       |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|47.|Внески          |           |   |                   |         |

|   |підприємств на  |           |   |                   |         |

|   |медичне та      |           |   |                   |         |

|   |пенсійне        |           |   |                   |         |

|   |страхування     |           |   |                   |         |

|   |працівників     |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|48.|Інші види       |           |   |                   |         |

|   |нарахувань      |           |   |                   |         |

|---+----------------+-----------+---+-------------------+---------|

|   |                |           |   |                   |         |

|--------------------+-----------+---+-------------------+---------|

|Разом за весь період|           |   |                   |         |

|по організації:     |           |   |                   |         |

--------------------------------------------------------------------

 Головний бухгалтер       __________   ___________________________
                           (підпис)               П.І.Б.

Другие документы данной рубрики

Название

Акт списания материалов

Здесь Вы можете скачать Типовую форма №3-2 Акта списания материалов:

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию

Типовая форма ввода в эксплуатацию основных средств утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 13.09.2016 г. №818.

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, содержащее письменное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или другом банке.

Рубрика: Первичные документы

Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта)

Типовая форма утверждена Приказом Госкомстата 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Инвойс (образец документа)

Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание. Штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников.

Рубрика: Первичные документы

Акт выполненных работ (образец)

Акт выполненных работ (предоставленных услуг) является первичным документом и в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» должен содержать следующие реквизиты:

Рубрика: Первичные документы

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

В хозяйственной деятельности предприятия часто используют доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Согласно Гражданскому Кодексу Украины доверенность является документом, подтверждающим полномочия лица, которому она выдана. Такие полномочия могут основываться на гражданско-правовом договоре, законе или акте юридического лица.

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями утверждены Приказом Министерства финансов №720 от 15.06.2011 и предназначены для ведения регистров бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами, имеющими право ведения упрощенного учета доходов и расходов, в частности отвечающими критериям, определенным пунктом 154.6 статьи 154 раздела III Налогового кодекса Украины и не зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость.

Рубрика: Первичные документы

Инвентаризация

Инвентаризация на предприятии независимости от формы собственности проводиться с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Во время инвентаризации актов и обязательств проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, соответствие критериям признания и оценка.

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Справка МСЭК (бланк)

Формы первичной учетной документации, используемой в медико-социальных экспертных комиссиях утверждены Приказом Министерства здравоохранения от 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первичные документы

Приходный кассовый ордер

Форма приходного кассового ордера утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Рубрика: Первичные документы

Справка о доходах

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей (образец)

Многие хозяйственные операции предполагают, что товарно-материальные ценности могут передаваться без передачи права собственности. Такие операции могут касаться процедур ремонта, модернизации, хранения, переработки давальческого сырья и т.д.

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (водителя, военнообязанного) (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489.

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Расходная накладная

Расходная накладная - это первичный документ поставщика, подтверждающий факт передачи товарно-материальных ценностей от поставщика к покупателю.

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) является основным документом на груз, который должен оформляться при осуществлении грузовых автоперевозок по Украине. Одновременно с этим товарно-транспортная накладная (ТТН) выступает первичным документом бухгалтерского учета. Предлагаем пример ТТН

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

Рубрика: Первичные документы

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет)

Образец отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Министерством финансов до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура

Счет-фактура - это хозяйственный платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров или исполнителя с заказчиком работ и услуг.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Налоговая накладная

На дату возникновения налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных.

Рубрика: Первичные документы

Кассовая книга (образец заполнения)

Кассовая книга является обязательной на предприятии при условии проведения наличных операции. РРО не заменяет ведения кассовой книги. Не обязаны вести кассовую книгу физические лица предприниматели даже при условии проведения наличных операций.

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности. В зависимости от сальдо расчетов с контрагентом задолженность, отраженная в акте, может быть как дебиторской, так и кредиторской.

Рубрика: Первичные документы

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам