Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Перша таблиця форми № П-5 містить перелік буквених і цифрових кодів умовних позначень, використовуваних в самому табелі (години (вечірні, понаднормові і т.п.), види відпусток, причини неявок, невідпрацьованого часу, дані по тимчасовій непрацездатності тощо .).

Друга таблиця Табеля обліку робочого часу складається з частин, де вказують, крім уже звичної інформації (табельний номер працівника, стать, ПІБ, посада, позначки про явку і неявку на роботу (по днях місяця) і сумарної кількості днів явок (неявок) на роботу ), такі дані:

  • сумарна кількість відпрацьованих за місяць днів і годин, з розшифровкою годин, відпрацьованих надурочно, нічних, вечірніх, вихідних (святкових)
  • сумарна кількість неявок на роботу (днів / годин) в розрізі кодів-причин таких неявок.

Ви можете завантажити типову форму табеля обліку використання робочого часу.

Типова форма N П-5
     Найменування підприємства
      (установи, організації)                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Держкомстату України

 _________________________________         05.12.2008  N 489
   назва структурного підрозділу

                                      -----------------------------

 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ          |   Дата   |     Звітній    |

 _________________________________    |заповнення|     період     |

                                      |----------+----------------|

                                      |          |   з    |  по   |

                                      |          |--------+-------|

                                      |          |        |       |

                                      -----------------------------
 

 

             ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
 

 

---------------------------------------------------------------------------------

|    Умовні     |        Код      |         |      Умовні     |       Код       |

|  позначення   |-----------------|         |   позначення    |-----------------|

|               |буквений|цифровий|         |                 |буквений|цифровий|

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Години роботи, |    Р   |   01   |         |Відпустка у      |   ВП   |   16   |

|передбачені    |        |        |         |зв'язку з        |        |        |

|колдоговором   |        |        |         |вагітністю і     |        |        |

|               |        |        |         |пологами (стаття |        |        |

|               |        |        |         |17 Закону України|        |        |

|               |        |        |         |"Про відпустки") |        |        |

|               |        |        |         |та відпустка для |        |        |

|               |        |        |         |догляду за       |        |        |

|               |        |        |         |дитиною до       |        |        |

|               |        |        |         |досягнення нею   |        |        |

|               |        |        |         |трирічного віку  |        |        |

|               |        |        |         |(ст. 18 Закону   |        |        |

|               |        |        |         |України "Про     |        |        |

|               |        |        |         |відпустки")      |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Години роботи  |   РС   |   02   |         |Відпустка для    |   ДД   |   17   |

|працівників,   |        |        |         |догляду за       |        |        |

|яким           |        |        |         |дитиною до       |        |        |

|встановлено    |        |        |         |досягнення нею 6-|        |        |

|неповний       |        |        |         |ти річного віку  |        |        |

|робочий день   |        |        |         |(ст. 25 п. 3     |        |        |

|(тиждень)      |        |        |         |Закону України   |        |        |

|згідно з       |        |        |         |"Про відпустки") |        |        |

|законодавством |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Вечірні години |   ВЧ   |   03   |         |Відпустка без    |   НА   |   18   |

|роботи         |        |        |         |збереження       |        |        |

|               |        |        |         |заробітної плати |        |        |

|               |        |        |         |за згодою сторін |        |        |

|               |        |        |         |(стаття 26 Закону|        |        |

|               |        |        |         |України "Про     |        |        |

|               |        |        |         |відпустки")      |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Нічні години   |   РН   |   04   |         |Інші відпустки   |   БЗ   |   19   |

|роботи         |        |        |         |без збереження   |        |        |

|               |        |        |         |заробітної плати |        |        |

|               |        |        |         |(на період       |        |        |

|               |        |        |         |припинення       |        |        |

|               |        |        |         |виконання робіт) |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Надурочні      |   НУ   |   05   |         |Неявки у зв'язку |   НД   |   20   |

|години роботи  |        |        |         |з переведенням за|        |        |

|               |        |        |         |ініціативою      |        |        |

|               |        |        |         |роботодавця на   |        |        |

|               |        |        |         |неповний робочий |        |        |

|               |        |        |         |день (тиждень)   |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Години роботи у|   РВ   |   06   |         |Неявки у зв'язку |   НП   |   21   |

|вихідні та     |        |        |         |з тимчасовим     |        |        |

|святкові дні   |        |        |         |переведенням на  |        |        |

|               |        |        |         |роботу на інше   |        |        |

|               |        |        |         |підприємство на  |        |        |

|               |        |        |         |підставі         |        |        |

|               |        |        |         |договорів між    |        |        |

|               |        |        |         |суб'єктами       |        |        |

|               |        |        |         |господарювання   |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Відрядження    |   ВД   |   07   |         |Інший            |   ІН   |   22   |

|               |        |        |         |невідпрацьований |        |        |

|               |        |        |         |час, передбачений|        |        |

|               |        |        |         |законодавством   |        |        |

|               |        |        |         |(виконання       |        |        |

|               |        |        |         |державних і      |        |        |

|               |        |        |         |громадських      |        |        |

|               |        |        |         |обов'язків,      |        |        |

|               |        |        |         |допризовна       |        |        |

|               |        |        |         |підготовка,      |        |        |

|               |        |        |         |військові збори, |        |        |

|               |        |        |         |донорські,       |        |        |

|               |        |        |         |відгул і т.ін.)  |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Основна щорічна|    В   |   08   |         |Простої          |    П   |   23   |

|відпустка      |        |        |         |                 |        |        |

|(ст. 6 Закону  |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Щорічна        |    Д   |   09   |         |Прогули          |   ПР   |   24   |

|додаткова      |        |        |         |                 |        |        |

|відпустка (ст. |        |        |         |                 |        |        |

|7, 8 Закону    |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |    Ч   |   10   |         |Масові невиходи  |    С   |   25   |

|відпустка,     |        |        |         |на роботу        |        |        |

|передбачена    |        |        |         |(страйки)        |        |        |

|ст. 20, 21, 30 |        |        |         |                 |        |        |

|Закону України |        |        |         |                 |        |        |

|"Про статус і  |        |        |         |-----------------+--------+--------|

|соціальний     |        |        |         |Оплачувана       |   ТН   |   26   |

|захист         |        |        |         |тимчасова        |        |        |

|громадян, які  |        |        |         |непрацездатність |        |        |

|постраждали    |        |        |         |                 |        |        |

|внаслідок      |        |        |         |                 |        |        |

|Чорнобильської |        |        |         |                 |        |        |

|катастрофи"    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Творча         |   ТВ   |   11   |         |Неоплачувана     |   НН   |   27   |

|відпустка      |        |        |         |тимчасова        |        |        |

|(ст. 16 Закону |        |        |         |непрацездатність |        |        |

|України "Про   |        |        |         |у випадках,      |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |передбачених     |        |        |

|               |        |        |         |законодавством (у|        |        |

|               |        |        |         |зв'язку з        |        |        |

|               |        |        |         |побутовою травмою|        |        |

|               |        |        |         |та ін.           |        |        |

|               |        |        |         |підтверджена     |        |        |

|               |        |        |         |довідками        |        |        |

|               |        |        |         |лікувальних      |        |        |

|               |        |        |         |закладів)        |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |    Н   |   12   |         |Неявки з         |   НЗ   |   28   |

|відпустка у    |        |        |         |нез'ясованих     |        |        |

|зв'язку з      |        |        |         |причин           |        |        |

|навчанням (ст. |        |        |         |                 |        |        |

|13, 14, 15,    |        |        |         |                 |        |        |

|151 Закону     |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |                 |        |        |

|Відпустка без  |   НБ   |   13   |         |                 |        |        |

|збереження     |        |        |         |                 |        |        |

|заробітної     |        |        |         |                 |        |        |

|плати у зв'язку|        |        |         |                 |        |        |

|з навчанням    |        |        |         |                 |        |        |

|(п. 12, 13, 17 |        |        |         |                 |        |        |

|ст. 25 Закону  |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |   ДБ   |   14   |         |Інші види неявок,|   ІВ   |   29   |

|відпустка без  |        |        |         |передбачених     |        |        |

|збереження     |        |        |         |колективними     |        |        |

|заробітної     |        |        |         |договорами,      |        |        |

|плати в        |        |        |         |угодами          |        |        |

|обов'язковому  |        |        |         |-----------------+--------+--------|

|порядку (ст. 25|        |        |         |Інші причини     |    І   |   30   |

|крім п. 3, 12, |        |        |         |неявок           |        |        |

|13, 17 Закону  |        |        |         |                 |        |        |

|України "Про   |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

|---------------+--------+--------|         |-----------------+--------+--------|

|Додаткова      |   ДО   |   15   |         |                 |        |        |

|оплачувана     |        |        |         |                 |        |        |

|відпустка      |        |        |         |                 |        |        |

|працівникам,   |        |        |         |                 |        |        |

|які мають      |        |        |         |                 |        |        |

|дітей (ст. 19  |        |        |         |                 |        |        |

|Закону України |        |        |         |                 |        |        |

|"Про           |        |        |         |                 |        |        |

|відпустки")    |        |        |         |                 |        |        |

---------------------------------------------------------------------------------

                   ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОЧОГО ЧАСУ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| N |Та-  |Стать|П.І.Б.|           Відмітки про явки та неявки         |     Відпрацьовано за місяць     |Всого|                      з причин за місяць                                         |Оклад, |

|п/п|бель-|(ч/ж)|посада|            за числами місяця (годин)          |                                 |нея- |                                                                                 |тарифна|

|   |ний  |     |      |-----------------------------------------------+---------------------------------|вок  |---------------------------------------------------------------------------------|ставка,|

|   |но-  |     |      |01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|13|14|15|Х |днів|            годин           |     |основ-|від-    |від-  |відпу-|пере- |тим-  |про-|про-|страй-|тим-   |інші |      |грн.   |

|   |мер  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |----------------------------|     |на та |пустки  |пустки|стки  |вод на|часо- |стої|гули|  ки  |часова |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |всьо-|        з них         |     |додат-|у зв'яз-|без   |без   |непов-|вий   |    |    |      |непра- |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |го   |                      |     |кова  |ку з    |збере-|збере-|ний   |пере- |    |    |      |цездат-|     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |від-  |нав-    |ження |ження |робо- |вод на|    |    |      |ність  |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |пуст- |чанням, |заро- |з/п на|чий   |інше  |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |ки    |творчі, |бітної|період|день  |під-  |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |в обов. |плати |припи-|(тиж- |при-  |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |порядку |за    |нення |день) |ємство|    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |та інші |згодою|вико- |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |        |сторін|нання |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |                      |     |      |        |      |робіт |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |----------------------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------|       |

|   |     |     |      |16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|    |     |над- |ніч-|ве- |вихід-|годи-|коди  |коди    |коди  |коди  |коди  |коди  |коди|коди|коди  |коди   |коди |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |уроч-|них |чір-|них,  |ни   |8-10  |11-15,  |18    |19    |20    |21    |23  |24  |25    |26-27  |28-30|      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |но   |    |ніх |свят- |     |      |17, 22  |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |кових |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |дні  |дні/  |дні/    |дні/  |дні/  |дні/  |дні/  |дні/|дні/|дні/  |дні/   |дні/ |дні/  |дні/   |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |год.  |год.    |год.  |год.  |год.  |год.  |год.|год.|год.  |год.   |год. |год.  |год.   |

|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|---+-----+-----+------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |Х |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|   |     |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

|----------------------------------------------------------------------+----+-----+-----+----+----+------+-----+------+--------+------+------+------+------+----+----+------+-------+-----+------+-------|

|                                                                РАЗОМ:|    |     |     |    |    |      |     |      |        |      |      |      |      |    |    |      |       |     |      |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Відповідальна особа __________________        Керівник структурного                         Працівник кадрової

 

                          (посада)             підрозділу           _________________        служби               _______________________

 

                                                                       (посада)                                         (посада)

 

 "__" _______ 20__ р. _________ _____________  "__" _______ 20__ р. _________ _____________  "__" _______ 20__ р. _________ _____________

 

                       (підпис)   (П.І.Б.)                           (підпис)   (П.І.Б.)                           (підпис)   (П.І.Б.)

 

     Примітка.

1. На   безперервно   діючих   підприємствах,   в
установах,  організаціях,  а також в окремих виробництвах,  цехах,
дільницях,  відділеннях  і  на  деяких видах робіт,  де за умовами
виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для  даної
категорії  працівників  щоденна  або щотижнева тривалість робочого
часу,  допускається за погодженням з  виборним  органом  первинної
профспілкової організації (профспілковим представником) розрахунок
підсумованого  фонду  робочого  часу   за   місяць,   по   кожному
працівнику.  При  цьому фонд робочого часу не повинен перевищувати
нормальної його тривалості.

2. Форма носить  рекомендаційний  характер  і складається із
мінімальної кількості показників,  необхідних для заповнення  форм
державних  статистичних спостережень.  При необхідності форма може
бути доповнена  іншими  показниками,  необхідними  для  обліку  на
підприємстві.
 

Другие документы данной рубрики

Название

Приходный кассовый ордер

Форма приходного кассового ордера утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Рубрика: Первичные документы

Акт списания материалов

Здесь Вы можете скачать Типовую форма №3-2 Акта списания материалов:

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию

Типовая форма ввода в эксплуатацию основных средств утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 13.09.2016 г. №818.

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, содержащее письменное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или другом банке.

Рубрика: Первичные документы

Расчетно-платежная ведомость

Форма № П-6 "Расчетно-платежная ведомость работника"

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Инвойс (образец документа)

Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание. Штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников.

Рубрика: Первичные документы

Акт выполненных работ (образец)

Акт выполненных работ (предоставленных услуг) является первичным документом и в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» должен содержать следующие реквизиты:

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями утверждены Приказом Министерства финансов №720 от 15.06.2011 и предназначены для ведения регистров бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами, имеющими право ведения упрощенного учета доходов и расходов, в частности отвечающими критериям, определенным пунктом 154.6 статьи 154 раздела III Налогового кодекса Украины и не зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость.

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Справка МСЭК (бланк)

Формы первичной учетной документации, используемой в медико-социальных экспертных комиссиях утверждены Приказом Министерства здравоохранения от 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первичные документы

Справка о доходах

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (водителя, военнообязанного) (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489.

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Расходная накладная

Расходная накладная - это первичный документ поставщика, подтверждающий факт передачи товарно-материальных ценностей от поставщика к покупателю.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) является основным документом на груз, который должен оформляться при осуществлении грузовых автоперевозок по Украине. Одновременно с этим товарно-транспортная накладная (ТТН) выступает первичным документом бухгалтерского учета. Предлагаем пример ТТН

Рубрика: Первичные документы

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет)

Образец отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Министерством финансов до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура

Счет-фактура - это хозяйственный платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров или исполнителя с заказчиком работ и услуг.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Налоговая накладная

На дату возникновения налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных.

Рубрика: Первичные документы

Кассовая книга (образец заполнения)

Кассовая книга является обязательной на предприятии при условии проведения наличных операции. РРО не заменяет ведения кассовой книги. Не обязаны вести кассовую книгу физические лица предприниматели даже при условии проведения наличных операций.

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности. В зависимости от сальдо расчетов с контрагентом задолженность, отраженная в акте, может быть как дебиторской, так и кредиторской.

Рубрика: Первичные документы

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

В хозяйственной деятельности предприятия часто используют доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Согласно Гражданскому Кодексу Украины доверенность является документом, подтверждающим полномочия лица, которому она выдана. Такие полномочия могут основываться на гражданско-правовом договоре, законе или акте юридического лица.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта)

Типовая форма утверждена Приказом Госкомстата 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей (образец)

Многие хозяйственные операции предполагают, что товарно-материальные ценности могут передаваться без передачи права собственности. Такие операции могут касаться процедур ремонта, модернизации, хранения, переработки давальческого сырья и т.д.

Рубрика: Первичные документы

Инвентаризация

Инвентаризация на предприятии независимости от формы собственности проводиться с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Во время инвентаризации актов и обязательств проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, соответствие критериям признания и оценка.

Рубрика: Первичные документы

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам