Как подготовить ходатайство в суд об освобождении от уплаты судебного сбора? 12.10.2016

Ответ знают юристы Ровенской приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека, которые помогли пенсионеру, который находился в затруднительном материальном положении, избежать судебных издержек. Юристы уверены - уплата судебных расходов не должна помешать в праве человека обратиться в суд. // 12.10.2016

Василий (имя изменено) подал иск к Ровенскому городскому совету с  требованиями неимущественного характера в Ровенский городской суд. Согласно ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе», истцу следовало уплатить судебный сбор в размере 0,4 размера минимальной заработной платы в сумме 551 грн. 20 коп. Однако найти такие средства господину Василию было достаточно сложно, ведь его пенсия небольшая и состояние здоровья неудовлетворительное - недавно человек пережил операцию, значит имел немало затрат. Оказавшись в затруднительном материальном положении, Василий обратился к юристам Ровенской общественной приемной Украинского Хельсинского союза, которые помогли подготовить ходатайство в суд об освобождении от уплаты судебного сбора.

Юристы приемной рассказывают, что оплата судебных расходов не должна препятствовать доступу в суд, усложнять этот доступ таким образом и в такой степени, чтобы нанести ущерб самой сути этого права, и должно преследовать законную цель.

«Часть 3 статьи 82 Гражданского процессуального кодекса Украины (если речь идет о гражданском процессе) или же часть 1 статьи 88 Кодекса административного судопроизводства Украины (в административном судопроизводстве) и статья 8 Закона Украины" О судебном сборе "предусматривают, что суд, учитывая имущественное положение стороны, может своим постановлением освободить ее от уплаты судебного сбора », - комментирует Елена Романова, юрист Ровенской общественной приемной УХСПЧ.

Аргументы юристов приемной оказались убедительными, поэтому, руководствуясь статьями Гражданского процессуального кодекса Украины, судья Ровенского городского суда приняла решение освободить господина Василия от уплаты судебного сбора за поданное исковое заявление к Ровенскому городскому совету.

Если Вы столкнулись с подобной ситуацией, не опускайте руки. Вы также можете воспользоваться соответствующим правом, подготовив ходатайство.

Образец ходатайства:

Рівненський міський суд

33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Позивач: Іванов Іван Іванович,

33000, м. Рівне, вул. __________

Тел. ___________________

Відповідач: Рівненська міська рада

33000, м. Рівне, вул. Соборна 12А

Клопотання

про звільнення від сплати судового збору

Я, Іванов Іван Іванович, паспорт серії СР111111,__ __ ____р.н. звертаюсь у Рівненський міський суд з позовом до ___________ про ________________

Звертаю увагу суду на той факт, що я є одиноким непрацюючим пенсіонером (інвалідом, малозабезпеченою особою, тощо), що підтверджується довідкою про отримання пенсії за віком та довідкою про склад сім’ї (довідками, що підтверджують інші обставини).

Окрім цього в _____ 2016 року у зв’язку з різким погіршенням здоров’я я був вимушений зробити операцію та пройти курс лікування – загальною вартістю ______ грн, що майже дорівнює моєму річному доходу (або ж викладаються інші обставини, які доводять скрутне матеріальне становище позивача).

Таким чином, наразі я перебуваю у вкрай скрутному матеріальному становищі та не маю змоги сплатити судовий збір.

Копії документів, які підтверджують вищевказані факти, долучено до позовної заяви.

У разі необхідності готовий надати оригінали відповідних документів.

Відповідно до п.1 Постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних та кримінальних справ “Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах” від 17.10.2014 року №10, судові витрати — передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати – це витрати держави, які вона несе у зв’язку з вирішенням конкретної справи.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Рекомендація щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя № R (81)7, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, та практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції не визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду. Разом із тим, ураховуючи положення пункту 1 статті 6 Конвенції та прецедентну практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення від 19 червня 2001 року у справі “Креуз проти Польщі” (Kreuz v. Poland)), сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.

У зв’язку із цим при здійсненні правосуддя у цивільних справах суди повинні вирішувати питання, пов’язані з судовими витратами (зокрема, щодо відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх сплати), у чіткій відповідності до Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК), Закону України від 08 липня 2011 року № 3674-VI “Про судовий збір” (далі — Закон № 3674-VI), а також інших нормативно-правових актів України, забезпечуючи при цьому належний баланс між інтересами держави у стягненні судового збору за розгляд справ, з одного боку, та інтересами позивача (заявника) щодо можливості звернення до суду, з другого боку.

Ч. 3 ст. 82 ЦПК України та ст. 8 Закону України «Про судовий збір» передбачають, що суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою звільнити її від сплати судового збору.

З огляду на зазначені обставини, керуючись ст.ст.3,27,82 ЦПК,

ПРОШУ:

Звільнити мене, Іванова Івана Івановича, від сплати судового збору у справі про ___________________.

Додатки (долучено до матеріалів позовної заяви):

  1. Копія довідки Рівненського об’єднаного управління ПФУ Рівненської області про розмір пенсії.
  2. Копія довідки, виданої Управлінням забезпечення надання адміністративних послуг про склад сім’ї.
  3. Копія переліку витратних матеріалів та лікарських засобів наданих Іванову І.І.
  4. Копія фіскальних чеків на оплату лікування.

*Примітка: перелік документів може відрізнятися в залежності від обставин на які посилається позивач.

«___»____________2016 р.                        ___________________ Іванов І.І.


Поиск юридических услуг в финансовой сфере
Услуга
Кол-во предложений
Средняя цена, грн

16

количество предложений

418,75

средняя цена, грн

15

количество предложений

433,33

средняя цена, грн

14

количество предложений

389,29

средняя цена, грн

6

количество предложений

4 366,67

средняя цена, грн

6

количество предложений

5 533,33

средняя цена, грн

4

количество предложений

2 250,00

средняя цена, грн

2

количество предложений

7 500,00

средняя цена, грн

2

количество предложений

400,00

средняя цена, грн

1

количество предложений

8 000,00

средняя цена, грн

1

количество предложений

100 500,00

средняя цена, грн

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Путеводители

Банковская тайна: понятие, содержание, порядок раскрытия, ответственность

Очень часто наши читатели спрашивают, какая информация о клиенте, ставшая известной банку, охватывается понятием банковской тайны, имеют ли право банки передавать такую информацию третьим лицам, в каких случаях банковская тайна может быть раскрыта и какую ответственность должен понести банк или должностное лицо, виновные в несанкционированном раскрытии банковской тайны. На эти и другие вопросы постарался ответить Prostopravo.com.ua

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам

© 2006–2020

ООО «Простобанк Консалтинг»

Код ЄДРПОУ: 35454764

Адрес и телефон «Простобанк Консалтинг»

Email: info@prostobank.com